Vooraankondiging Kenniskringen Fjildlab

Geplaatst op: 16 maart 2021

Dit bericht wordt geplaatst naar aanleiding van de online informatiebijeenkomst die op 19 januari is gehouden vanuit het Fjildlab, onderdeel van de Regiodeal Noordoost Fryslân (RD NOF). U wordt vrijblijvend uitgenodigd voor deelname in een van de kenniskringen van het Fjildlab. De kenniskringen zijn bedoeld om projecten voor de regio te genereren op verschillende thema’s. Er zijn al veel ideeën ingebracht tijdens de vorige sessies. We willen de komende kenniskringsessies gebruiken om deze ideeën, samen met nog meer nieuwe ideeën, om te vormen tot projectaanvragen die in de volgende openstellingsronde van de RD NOF zouden kunnen worden ingediend. Projectplannen zullen daarvoor in mei van dit jaar klaar moeten zijn.

Graag vragen wij u zich zo spoedig mogelijk aan te melden voor deze kenniskringbijeenkomst via info@fjildlab.nl. Na aanmelden krijgt u van ons de agenda en een template toegezonden waarop u kunt aangeven of u een projectidee heeft die u tijdens de bijeenkomst mogelijk zou willen toelichten in de vorm van een pitch.

Onderstaand een schema van de bijeenkomsten. Zie ook onze agenda.

Kenniskring Datum en tijd
Kringloop Mest & Voer 16 februari, 10:00 – 12:00 uur
Gezonde bodem 16 februari, 14:00 – 16:00 uur
Adaptatie aan Verzilting 19 februari, 10:00 – 12:00 uur
Water en Landbouw 4 maart, 10:00 – 12:00 uur
Voeding 4 maart, 15:00 – 17:00 uur
Natuur, biodiversiteit, landschap 5 maart, 10:00 – 12:00 uur
Duurzame energie Wordt nog gepland

Kennistafels Fjildlab in actie!

Geplaatst op 1 april 2021
In februari en maart 2021 zijn de kennistafels van het Fjildlab bijeengekomen om bestaande- en nieuwe projectideeën uit te werken zodat die kunnen worden ingediend bij de subsidieregeling Versnellingsagenda (Regiodeal Noordoost-Fryslân). Uitgangspunt is om ideeën bottom-up (vanuit de praktijk) uit...

Vertrek Durk Durksz bij Fjildlab

Geplaatst op 16 maart 2021
Durk Durksz heeft per 1 februari 2021 zijn taken als programmamanager Fjildlab én businesscasemanager Economische en Ecologische verbetering landbouw bij Qop neergelegd. Hij gaat, naast zijn werk als onderzoeker en bedrijfsbegeleider Veehouderij bij Wageningen Universiteit, voor de boeren in Idzegea...

Online informatiebijeenkomst goed bekeken

Geplaatst op 28 januari 2021
Dinsdag 19 januari jl. was er een online informatiebijeenkomst voor betrokkenen en geïnteresseerden (opname onderaan de tekst). Hieraan namen bijna 100 mensen deel. Na een introductie van Albert van der Ploeg, voorzitter stichting Fjildlab, vertelde Durk Durksz, programmamanager kort de...

Projecten voor verduurzamen voedselproductie Noordoost-Fryslân van start

Geplaatst op 19 januari 2021
De producenten van voedsel concurreren vaak om de laagste prijs waardoor er weinig marge is. Hierdoor blijven kansen om het productiesysteem te verduurzamen en de biodiversiteit te verbeteren achter. Daarnaast wordt er veel voedsel verspild. Om dit te verbeteren zijn...

Startbudget voor De Wichterij: kennisplatform Wâldprûm de Wichter

Geplaatst op 16 december 2020
De Wichter is een pruimensoort die vanouds in de Friese wouden voorkomt. Voor het opzetten van een duurzaam kennisplatform voor het behouden van de kennis over de Wichter is begin december vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda een bedrag van 5.000 euro...

Openstelling subsidieregeling Versnellingsagenda: Dien nu uw projectplan in!

Geplaatst op 3 december 2020
Heeft u een goed idee voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân? Dan kunt u de aanvraag voor de 1e tenderronde van 2021 indienen. Indienen kan bij info@noardeast-fryslan.nl. Meer informatie over de subsidieregeling staat...

300.000 euro voor project Zoet op Zout 

Geplaatst op 1 oktober 2020
Steeds vaker krijgt de landbouw langs de kust te maken met de gevolgen van verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van het project Zoet op Zout is kennisontwikkeling over het beheer van het zoete (grond)water en het verbeteren van...

Gerst, hop en aardappelen voor start projecten Fjildlab

Geplaatst op 25 mei 2020
Begin mei heeft akkerbouwer Pyt  Sipma in Engwierum gerst ingezaaid voor het Fjildlab-project ‘Gerst en hop voor bier’ en aardappels gepoot voor het Fjildlab-project ‘Friese aardappels als icoon’. Dankzij een voorfinanciering van de gemeente Noardeast-Fryslân konden zij nog dit teeltseizoen...

Gerst, hop en aardappelen voor start projecten Fjildlab

Geplaatst op 13 mei 2020
Begin mei heeft akkerbouwer Pyt Sipma in Engwierum gerst ingezaaid voor het Fjildlab-project ‘Gerst en hop voor bier’ en aardappels gepoot voor het Fjildlab-project ‘Friese aardappels als icoon’. Dankzij een voorfinanciering van de gemeente Noardeast-Fryslân konden zij nog dit teeltseizoen...

Circulaire economie: landbouwregio’s in Europa willen leren van Noordoost Friesland’

Geplaatst op 6 februari 2020
De overgang naar een circulaire economie, waarin afval niet bestaat en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden, vergt lokaal maatwerk. Vijf Europese regio’s zijn daarom het project Color Circle begonnen waarin zij van elkaar willen leren hoe tot duurzame oplossingen te...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2021 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie