Gewas demo’s

Geplaatst op: 13 december 2022

Op donderdag 15 december van 13:00 tot 15:00 is er een bijeenkomst georganiseerd voor boeren die aan de slag willen met eiwitgewassen, vezelgewassen of oliehoudende gewassen. We zijn van doel samen te komen te Kuipersweg 5 Buitenpost. Met deze bijeenkomst willen we graag kijken waar economische en ecologische kansen liggen voor landbouwers in Noordoost Friesland, met focus op transitie naar nieuwe kansrijke gewassen. Het idee is om een projectplan op te stellen en in te dienen via de Versnellingsagenda Noordoost Friesland. Van Hall Larenstein kan aangeven waaraan gedacht wordt, maar u kunt zich melden als u geïnteresseerd bent om mee te doen. Bijvoorbeeld in de vorm van een praktijkproef of door op de hoogte te blijven van de resultaten. Hieronder een korte toelichting over de verschillende teelten:

  • De telen van eiwitgewassen in Nederland voor humane of dierlijke consumptie is groeiend. We willen ook graag/wenselijk is om meer lokaal eiwitgewassen verbouwen om minder afhankelijk te zijn van eiwitbronnen van het buitenland.
  • Bij inzet van vezelgewassen hoeven er minder vezels uit traditionele grondstoffen als glas- en steenwol worden gehaald. Hierdoor kan akkerbouw helpen om de bouw te verduurzamen met biobased grondstoffen. Naast het feit dat er vezels gewonnen kunnen worden, kunnen deze gewassen ook als drachtplanten dienen en kan er ook koolstof in de bodem vast worden gelegd.
  • Oliehoudende gewassen kunnen een toekomstperspectief bieden op een tekort aan plantaardige olie.

Er zijn uiteraard gewassen die in meerdere gewasgroepen passen. Daarom willen we graag jullie voor deze bijeenkomst uitnodigen om samen te kijken waar het meest interesse ligt. Zo kunnen we samen met verschillende bedrijven, akkerbouwers en onderzoekers tot een mooi project komen om deze gewas-transitie en nieuwe kansen mogelijk te maken. Misschien worden het drie kleine projecten of een groot project. Graag zien we je op 15 december om uw mening te horen, dan maken we er samen wat moois van!

Aanmelden kan via Ruben Dümmer (ruben.dummer@hvhl.nl) of Jelle Pilat (jpilat@noardlikefryskewalden.nl)

Bekijk voor meer informatie deze poster.

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 17 mei 2024
Fjildlab organiseert op vrijdag 31 mei aanstaande een Fjildlab ‘Startups’ dag om ideeën op het gebied van landbouw en voeding verder te kunnen brengen. Het betreft een besloten bijeenkomst waarbij we verschillende ingestuurde ideeën verder willen helpen. Het belooft een...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

Geplaatst op 24 april 2024
In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit op en draagt dit ook bij aan de biodiversiteit van het omringende coulisselandschap? Om dit te onderzoeken worden er metingen...

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 22 april 2024
Ben jij een agrariër of bewoner uit Noordoost Fryslân, die met korte ketens en voeding aan de slag wil? Dan zijn we op zoek naar jou! Geert Lindenhols (Geertsbest.nl) en Arend Jan Pothof (Distrivers.nl) geven een inkijk in hun ondernemingen...

Fjildlab lanceert prijsvraag toekomstgerichte landbouw op Hogeschool Van Hall Larenstein

Geplaatst op 2 april 2024
Fjildlab is op zoek naar ideeën die een bijdrage leveren aan de kringloopeconomie en een duurzame landbouwsector. Hiervoor wordt onderzoek uitgevoerd en worden proefvelden ingericht waar nieuwe gewassen of bemestingsmethoden worden getest. Ook worden partijen samengebracht om de voedselketen te...

Uitnodiging 9 april 2024: Bijeenkomst (productief/extensief) Kruidenrijk Grasland

Geplaatst op 4 april 2024
Kruidenrijk grasland is een hot item. Er kan vanuit verschillende invalshoeken naar kruidenrijk grasland worden gekeken. Vanuit economisch perspectief is bodemverbetering door diepe beworteling, betere droogte-resistentie én om meer eiwit van eigen land te kunnen halen interessant. Hiervoor kunnen productieve...

Ik Wol Wol: op weg naar kwaliteitskeurmerk

Geplaatst op 28 maart 2024
In het Friese Easternijtsjerk (Oosternijkerk) bevindt zich de wolspinnerij Wad’n Wolletje van Tineke van der Zweep. Dit is de plek waar schapenwol weer een tweede leven krijgt. Bijzonder aan de wol is dat het een echt streekproduct is. Met een...

Geslaagde FjildLab kennisdag: Bodem en Samenwerking

Geplaatst op 19 maart 2024
Interessante discussies en inhoudelijke vragen kenmerkten de FjildLab kennisdag met als onderwerp ‘bodem en samenwerking’. Een aantal boeren, die bezig zijn met kringlooplandbouw, gaven een presentatie. Vaste en vloeibare mest van elkaar scheiden en daarmee de kwaliteit van bemesten verbeteren...

Fjildlab Kennisdag ‘Bodem en samenwerking’

Geplaatst op 28 februari 2024
Op dinsdag 19 maart 2024 organiseert Fjildlab een kennisdag van 10.00 tot 15:30 uur rondom het thema Bodem. Een interessante bijeenkomst voor akkerbouwers en veehouders die meer uit de bodem wil halen. Diverse experts van Hogeschool Van hall Larenstein en...

Fjildlab Nieuwsbrief februari

Geplaatst op 9 februari 2024
In deze editie lees je over het project De vliegende Schouwers en over ervaringen met nieuwe gewassen in de akkerbouw. Ook doet voorzitter Albert van der Ploeg nogmaals de oproep om mooie ideeën voor een duurzame landbouw in te dienen....

Wisselend succes met nieuwe gewassen akkerbouw

Geplaatst op 7 februari 2024
Dankzij een vergoeding vanuit Fjildlab konden afgelopen jaar vier akkerbouwers in Noordoost-Fryslân nieuwe gewassen op hun akkers uitproberen om te zien hoe de teelt werkt en wat het aan producten oplevert. Zo werd er geëxperimenteerd met erwten, veldbonen, zonnekroon en...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie