Natuur, biodiversiteit en landschap

Binnen dit thema kijken we hoe we natuur, biodiversiteit en landschap in de recreatieve sector kunnen inzetten voor nieuwe producten en diensten bijvoorbeeld: verdienmodellen voor stimuleren van biodiversiteit, streekproducten en activiteiten die passen in deze regio.

Er wordt gewerkt aan de volgende projectideeën. Een aantal van deze ideeën wordt verder uitgewerkt tot een projectvoorstel:

  • Stichting bloeiend boerenland
  • Landschap laten zien
  • Bloeiende bomen
  • Boomwal als apotheek (vervolg)
  • Botanische akkers op Friese klei
  • Agroforestry
  • Swiet Wetter
  • Zoetwatervissen beter verbinden

Voor meer informatie en/of deelname aan deze kennistafel kunt u contact opnemen met:
Arjen Strijkstra, lector bijen en biodiversiteit aan de hogeschool Van Hall Larenstein via info@fjildlab.nl

Er lopen nog geen projecten

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2021 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie