Online informatiebijeenkomst Fjildlab

Tijdens de bijeenkomst praten we geïnteresseerden en betrokkenen graag bij over de stand van zaken van het Fjildlab, wat we de komende tijd gaan doen en waar u met uw ideeën voor een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân terecht kunt en wat u daarbij vanuit het Fjildlab mag verwachten.

Programma 19 januari 2021
19:30 – 21:00 uur

  • Opening (Albert van der Ploeg, voorzitter)
  • Overzicht van alle lopende projecten (Durk Durksz)
  • Toelichting project Friese aardappel als icoon (Pyt Sipma, deelnemer)
  • Subsidieregeling (Durk Durksz)
  • Stand van zaken Fjildlab en bijeenkomsten kenniskringen (Emiel Elferink, lector hogeschool Van Hall Larenstein)
  • Vragenronde

U kunt zich aanmelden via info@fjildlab.nl. U ontvangt dan een link waarmee u de online bijeenkomst bij kunt wonen.

Lees hier meer over de bijeenkomsten van de kenniskringen van Fjildlab.

Extra informatie
Online informatiebijeenkomst Fjildlab dinsdag 19 januari 2021

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie