Blog Durk Durksz: Boerenactie in Den Haag en boeren Noordoost-Fryslân in actie

Geplaatst op: 8 oktober 2019

Het was een bijzondere week. Het grote boerenprotest van duizenden boeren die vanuit heel Nederland met de trekker naar Den Haag gingen. Er moet wel heel wat aan de hand zijn om zoveel boeren in actie te krijgen. En dat is ook zo. Vele negatieve berichten in de pers en op sociale media komen op de boeren af. Dat verdienen ze niet. Boeren werken hard voor hun bedrijf en ons voedsel. We zien dat zij zich inzetten voor een beter milieu, behoud van het landschap en verdienen daarom waardering.  Voeg daarbij de toenemende en vooral steeds weer wijzigende regelgeving en het lont zit in het kruitvat. Gelukkig is dit lont tijdens de bijeenkomst op dinsdag 1 oktober niet aangestoken. De roep om natuurinclusieve kringlooplandbouw wordt steeds luider en de vraag is wat moeten we daar voor doen?

En er was meer boerenactie de afgelopen week. In Noordoost-Fryslân is een nieuw tijdperk aangebroken.  Een tijdperk dat haar kiem jaren terug heeft met de oprichting van de agrarische natuurverenigingen, nu zo’n 27, 28 jaar terug. Een nieuw tijdperk dat met Fjildlab een gezicht heeft gekregen. In september heeft minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de Regio Deal Noordoost Friesland (NOF) definitief gefinancierd wordt vanuit de overheid. Na jaren voorbereiding kan Fjildlab los! Fjildlab, als onderdeel van deze Regio Deal, staat voor de actuele opgave om met boeren, met het bedrijfsleven en met het onderwijs te werken aan een natuurinclusieve en kringloop landbouw. Zeer actueel en heel uitdagend. Gebaande, traditionele manieren van landbouw zijn niet meer goed genoeg voor een gezonde en volhoudbare toekomst. Uitgesleten paden moeten verlaten worden om de landbouw toekomstbestendig te maken. Nieuwe verdienmodellen zijn nodig om te kunnen overleven. Daar gaat Fjildlab werk van maken. Fjildlab heeft acht thema’s waaraan gewerkt wordt: Natuur landbouw en biodiversiteit, water en landbouw, gezonde bodem, voer, verzilting, voeding, klimaat en energie, mest.

Deze week hebben we binnen de kenniskringbijeenkomsten de projectideeën verder uitgewerkt . De eerste twee zijn geweest: De kenniskring “Natuur, landschap en biodiversiteit”. Zij gaat aan de slag met: kruiden in de coulissen, biodiversiteitsmonitoring van sloten in kleigebied en het laten zien van het landschap. Ook de kenniskring “Water en Landbouw” vond plaats en komt met: Oplossen erfafspoeling, watergebiedsplan en inventarisatie biodiversiteit sloten.

Er staan nog 5 gepland voor de komende weken. (op www.fjildlab.nl staan de data van de bijeenkomsten). Deze kennisbijeenkomsten hebben, samen met de eerdere voorbereidende bijeenkomsten, inmiddels een indrukwekkend aantal projectideeën opgeleverd. Tot nu toe 87!  Projectideeën die allemaal kunnen helpen om de landbouw sámen met ondernemers natuurinclusief en circulair te maken.

Ook de (MKB) ondernemers in Noordoost Fryslân kunnen hun steentje bijdragen aan de transitie waar de landbouw voor staat. Daarvoor de komende weken vier Fjildlab-bijeenkomsten georganiseerd waar zij uitgenodigd zijn. “Hoe kunnen de ondernemers samen met de boeren nieuwe verdienmodellen creëren.” Denk bijvoorbeeld aan de ‘natte teelten’ als lisdoddeteelt voor isolatiemateriaal of meubilair. Maar ook een mooie wandelroute door de landerijen en over de boerderij voor de recreatie en toeristische sector.

Er komen vast en zeker hele mooie kansen uit de 87 ideeën die nu in geleverd zijn. Er we zijn nog maar net begonnen.

Boeren in Noordoost Fryslân komen in actie!

Durk Durksz
projectleider Fjildlab, www.fjildlab.nl

Geld beschikbaar voor goed bedrijfsidee natuurinclusieve landbouw in Noordoost-Fryslân

Geplaatst op 24 november 2023
Agrariërs die mee willen helpen om landbouw in de regio Noordoost-Fryslân op nummer één te houden, worden uitgenodigd met hun bedrijfsidee voor een natuurinclusieve landbouw met Fjildlab mee te doen. Agrariërs in Noordoost-Fryslân die met hun bedrijf een stap willen...

Gebiedsfonds FPLG kansrijk voor ecosysteemdiensten en maatschappelijke opgave

Geplaatst op 20 november 2023
Dat is één van de conclusies die getrokken is op de Fjildlab kennisdag die 1 november is gehouden in Rinsumageest. Op deze bijeenkomst is ingegaan op het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) en projecten waarvan de uitkomsten bij kunnen dragen...

Gezocht: Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil

Geplaatst op 16 januari 2023
Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil die nieuwe methoden willen proberen om de bodemweerbaarheid en de bodemdiversiteit te verbeteren! Laat ons weten waarmee je wilt experimenteren! Wil je de bodem op je bedrijf verbeteren en denk je na over...

Gewas demo’s

Geplaatst op 13 december 2022
Op donderdag 15 december van 13:00 tot 15:00 is er een bijeenkomst georganiseerd voor boeren die aan de slag willen met eiwitgewassen, vezelgewassen of oliehoudende gewassen. We zijn van doel samen te komen te Kuipersweg 5 Buitenpost. Met deze bijeenkomst...

Save the Date: Fjildlab DEMO-dag

Geplaatst op 3 november 2022
Graag nodigen wij u uit voor de Fjildlab DEMO bijeenkomst op dinsdag 22 november 2022 van 13:00 tot 16:00 uur. Deze middag is bedoeld om bestaande Fjildlab projecten een podium te bieden en in gesprek te gaan over nieuwe projectideeën...

Ondertekening Actieplan: Landbouw als leverancier van waardevolle diensten

Geplaatst op 16 juni 2022
De landbouwsector kan in het realiseren van de maatschappelijke opgaven een belangrijke bijdrage leveren als leverancier van waardevolle diensten. Dit jaar starten de agrarische collectieven, de provincie Fryslân en Hogeschool van Hall Larenstein een eerste stap op weg naar een...

Agrarische ondernemers gezocht voor innovatieprojecten

Geplaatst op 18 januari 2022
Eind 2021 zijn ondernemers en leden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Agrarisch Collectief Waadrâne benaderd met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in deelname aan één van de innovatieve projecten die binnen het Fjildlab van start gaan. De projectvoorstellen...

Werkbezoek Color Circle in Roemenië

Geplaatst op 28 oktober 2021
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is namens het Fjildlab op bezoek geweest bij de projectpartners van het project Color Circle in Roemenië. In Roemenië is belangstelling voor Fjildlab omdat men voor de verdere ontwikkeling van regio`s denkt aan de opzet van living...

Vervolgsessies Fjildlab kennistafels

Geplaatst op 1 september 2021
In september organiseert Fjildlab een aantal digitale vervolgsessies van de Fjildlab kennistafels. De kennistafels zijn bedoeld om projecten voor de regio te genereren op verschillende thema’s. Er zijn al veel ideeën ingebracht tijdens de vorige sessies. Vanuit de kennistafels wordt gekeken...

Project Zoet op Zout formeel van start: Handelingsperspectief voor agrariërs Waddenkust

Geplaatst op 6 juli 2021
De landbouwsector langs de Waddenkust handelingsperspectieven geven om de effecten van verzilting en klimaatverandering op te vangen. Dát is de doelstelling van Zoet op Zout. Het project ging dinsdag 6 juli formeel van start bij Proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl. De...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2023 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie