Blog Durk Durksz: Boerenactie in Den Haag en boeren Noordoost-Fryslân in actie

Geplaatst op: 8 oktober 2019

Het was een bijzondere week. Het grote boerenprotest van duizenden boeren die vanuit heel Nederland met de trekker naar Den Haag gingen. Er moet wel heel wat aan de hand zijn om zoveel boeren in actie te krijgen. En dat is ook zo. Vele negatieve berichten in de pers en op sociale media komen op de boeren af. Dat verdienen ze niet. Boeren werken hard voor hun bedrijf en ons voedsel. We zien dat zij zich inzetten voor een beter milieu, behoud van het landschap en verdienen daarom waardering.  Voeg daarbij de toenemende en vooral steeds weer wijzigende regelgeving en het lont zit in het kruitvat. Gelukkig is dit lont tijdens de bijeenkomst op dinsdag 1 oktober niet aangestoken. De roep om natuurinclusieve kringlooplandbouw wordt steeds luider en de vraag is wat moeten we daar voor doen?

En er was meer boerenactie de afgelopen week. In Noordoost-Fryslân is een nieuw tijdperk aangebroken.  Een tijdperk dat haar kiem jaren terug heeft met de oprichting van de agrarische natuurverenigingen, nu zo’n 27, 28 jaar terug. Een nieuw tijdperk dat met Fjildlab een gezicht heeft gekregen. In september heeft minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de Regio Deal Noordoost Friesland (NOF) definitief gefinancierd wordt vanuit de overheid. Na jaren voorbereiding kan Fjildlab los! Fjildlab, als onderdeel van deze Regio Deal, staat voor de actuele opgave om met boeren, met het bedrijfsleven en met het onderwijs te werken aan een natuurinclusieve en kringloop landbouw. Zeer actueel en heel uitdagend. Gebaande, traditionele manieren van landbouw zijn niet meer goed genoeg voor een gezonde en volhoudbare toekomst. Uitgesleten paden moeten verlaten worden om de landbouw toekomstbestendig te maken. Nieuwe verdienmodellen zijn nodig om te kunnen overleven. Daar gaat Fjildlab werk van maken. Fjildlab heeft acht thema’s waaraan gewerkt wordt: Natuur landbouw en biodiversiteit, water en landbouw, gezonde bodem, voer, verzilting, voeding, klimaat en energie, mest.

Deze week hebben we binnen de kenniskringbijeenkomsten de projectideeën verder uitgewerkt . De eerste twee zijn geweest: De kenniskring “Natuur, landschap en biodiversiteit”. Zij gaat aan de slag met: kruiden in de coulissen, biodiversiteitsmonitoring van sloten in kleigebied en het laten zien van het landschap. Ook de kenniskring “Water en Landbouw” vond plaats en komt met: Oplossen erfafspoeling, watergebiedsplan en inventarisatie biodiversiteit sloten.

Er staan nog 5 gepland voor de komende weken. (op www.fjildlab.nl staan de data van de bijeenkomsten). Deze kennisbijeenkomsten hebben, samen met de eerdere voorbereidende bijeenkomsten, inmiddels een indrukwekkend aantal projectideeën opgeleverd. Tot nu toe 87!  Projectideeën die allemaal kunnen helpen om de landbouw sámen met ondernemers natuurinclusief en circulair te maken.

Ook de (MKB) ondernemers in Noordoost Fryslân kunnen hun steentje bijdragen aan de transitie waar de landbouw voor staat. Daarvoor de komende weken vier Fjildlab-bijeenkomsten georganiseerd waar zij uitgenodigd zijn. “Hoe kunnen de ondernemers samen met de boeren nieuwe verdienmodellen creëren.” Denk bijvoorbeeld aan de ‘natte teelten’ als lisdoddeteelt voor isolatiemateriaal of meubilair. Maar ook een mooie wandelroute door de landerijen en over de boerderij voor de recreatie en toeristische sector.

Er komen vast en zeker hele mooie kansen uit de 87 ideeën die nu in geleverd zijn. Er we zijn nog maar net begonnen.

Boeren in Noordoost Fryslân komen in actie!

Durk Durksz
projectleider Fjildlab, www.fjildlab.nl

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 17 mei 2024
Fjildlab organiseert op vrijdag 31 mei aanstaande een Fjildlab ‘Startups’ dag om ideeën op het gebied van landbouw en voeding verder te kunnen brengen. Het betreft een besloten bijeenkomst waarbij we verschillende ingestuurde ideeën verder willen helpen. Het belooft een...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

Geplaatst op 24 april 2024
In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit op en draagt dit ook bij aan de biodiversiteit van het omringende coulisselandschap? Om dit te onderzoeken worden er metingen...

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 22 april 2024
Ben jij een agrariër of bewoner uit Noordoost Fryslân, die met korte ketens en voeding aan de slag wil? Dan zijn we op zoek naar jou! Geert Lindenhols (Geertsbest.nl) en Arend Jan Pothof (Distrivers.nl) geven een inkijk in hun ondernemingen...

Fjildlab lanceert prijsvraag toekomstgerichte landbouw op Hogeschool Van Hall Larenstein

Geplaatst op 2 april 2024
Fjildlab is op zoek naar ideeën die een bijdrage leveren aan de kringloopeconomie en een duurzame landbouwsector. Hiervoor wordt onderzoek uitgevoerd en worden proefvelden ingericht waar nieuwe gewassen of bemestingsmethoden worden getest. Ook worden partijen samengebracht om de voedselketen te...

Uitnodiging 9 april 2024: Bijeenkomst (productief/extensief) Kruidenrijk Grasland

Geplaatst op 4 april 2024
Kruidenrijk grasland is een hot item. Er kan vanuit verschillende invalshoeken naar kruidenrijk grasland worden gekeken. Vanuit economisch perspectief is bodemverbetering door diepe beworteling, betere droogte-resistentie én om meer eiwit van eigen land te kunnen halen interessant. Hiervoor kunnen productieve...

Ik Wol Wol: op weg naar kwaliteitskeurmerk

Geplaatst op 28 maart 2024
In het Friese Easternijtsjerk (Oosternijkerk) bevindt zich de wolspinnerij Wad’n Wolletje van Tineke van der Zweep. Dit is de plek waar schapenwol weer een tweede leven krijgt. Bijzonder aan de wol is dat het een echt streekproduct is. Met een...

Geslaagde FjildLab kennisdag: Bodem en Samenwerking

Geplaatst op 19 maart 2024
Interessante discussies en inhoudelijke vragen kenmerkten de FjildLab kennisdag met als onderwerp ‘bodem en samenwerking’. Een aantal boeren, die bezig zijn met kringlooplandbouw, gaven een presentatie. Vaste en vloeibare mest van elkaar scheiden en daarmee de kwaliteit van bemesten verbeteren...

Fjildlab Kennisdag ‘Bodem en samenwerking’

Geplaatst op 28 februari 2024
Op dinsdag 19 maart 2024 organiseert Fjildlab een kennisdag van 10.00 tot 15:30 uur rondom het thema Bodem. Een interessante bijeenkomst voor akkerbouwers en veehouders die meer uit de bodem wil halen. Diverse experts van Hogeschool Van hall Larenstein en...

Fjildlab Nieuwsbrief februari

Geplaatst op 9 februari 2024
In deze editie lees je over het project De vliegende Schouwers en over ervaringen met nieuwe gewassen in de akkerbouw. Ook doet voorzitter Albert van der Ploeg nogmaals de oproep om mooie ideeën voor een duurzame landbouw in te dienen....

Wisselend succes met nieuwe gewassen akkerbouw

Geplaatst op 7 februari 2024
Dankzij een vergoeding vanuit Fjildlab konden afgelopen jaar vier akkerbouwers in Noordoost-Fryslân nieuwe gewassen op hun akkers uitproberen om te zien hoe de teelt werkt en wat het aan producten oplevert. Zo werd er geëxperimenteerd met erwten, veldbonen, zonnekroon en...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie