Circulaire economie: landbouwregio’s in Europa willen leren van Noordoost Friesland’

Geplaatst op: 6 februari 2020

De overgang naar een circulaire economie, waarin afval niet bestaat en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden, vergt lokaal maatwerk. Vijf Europese regio’s zijn daarom het project Color Circle begonnen waarin zij van elkaar willen leren hoe tot duurzame oplossingen te komen en daarbij een voorbeeld te zijn voor andere regio’s. Noordoost-Friesland is met Fjildlab zo’n voorbeeld.

Een van de voornaamste doelstellingen van de Europese Unie is te komen tot een sterkere en meer circulaire economie. Met name in landelijke gebieden met eigen unieke natuurlijke, culturele of menselijke hulpbronnen leidt dit vaak tot grote uitdagingen en is maatwerk vereist. Noordoost Friesland is zo’n unieke regio waar onder de naam Fjildlab wordt gewerkt aan het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector. De aanpak van Fjildlab is een open structuur, waarbij agrarische collectieven, mkb-bedrijven, lokale overheden en kennisinstellingen met elkaar werken aan oplossingen. Nieuwe verdienmodellen kunnen als voorbeeld dienen voor andere regio’s in Europa.

Internationale bijeenkomst voorbeeldregio’s
Partners uit de vijf Europese voorbeeldregio’s en een delegatie vanuit Brussel (projectdeelnemers en regiobestuurders) kwamen op 4 en 5 februari a.s. in Friesland samen voor een ‘international learning event over circulaire economie’, georganiseerd op Van Hall Larenstein.

Color Circle
 Van Hall Larenstein heeft namens Fjildlab een Interreg Europe project toegekend gekregen getiteld Color Circle. Dit is samen met kennisinstellingen en regio’s in Frankrijk, Spanje, Roemenië en Tsjechië die werken aan lokale circulaire economie. Elk van de deelnemende regio’s heeft zijn eigen unieke kenmerken en aanpak voor het realiseren van lokale circulaire economie. In Color Circle willen de deelnemende regio’s van elkaar leren wat de beste aanpak is en andere EU regio’s ondersteunen en inspireren. Om de doelen te bereiken zal Van Hall Larenstein o.a. een interregionaal leer- en kennisproces in gang zetten waarbij de opgedane kennis en ervaringen uit Fjildlab worden gedeeld.

Geld beschikbaar voor goed bedrijfsidee natuurinclusieve landbouw in Noordoost-Fryslân

Geplaatst op 24 november 2023
Agrariërs die mee willen helpen om landbouw in de regio Noordoost-Fryslân op nummer één te houden, worden uitgenodigd met hun bedrijfsidee voor een natuurinclusieve landbouw met Fjildlab mee te doen. Agrariërs in Noordoost-Fryslân die met hun bedrijf een stap willen...

Gebiedsfonds FPLG kansrijk voor ecosysteemdiensten en maatschappelijke opgave

Geplaatst op 20 november 2023
Dat is één van de conclusies die getrokken is op de Fjildlab kennisdag die 1 november is gehouden in Rinsumageest. Op deze bijeenkomst is ingegaan op het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) en projecten waarvan de uitkomsten bij kunnen dragen...

Gezocht: Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil

Geplaatst op 16 januari 2023
Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil die nieuwe methoden willen proberen om de bodemweerbaarheid en de bodemdiversiteit te verbeteren! Laat ons weten waarmee je wilt experimenteren! Wil je de bodem op je bedrijf verbeteren en denk je na over...

Gewas demo’s

Geplaatst op 13 december 2022
Op donderdag 15 december van 13:00 tot 15:00 is er een bijeenkomst georganiseerd voor boeren die aan de slag willen met eiwitgewassen, vezelgewassen of oliehoudende gewassen. We zijn van doel samen te komen te Kuipersweg 5 Buitenpost. Met deze bijeenkomst...

Save the Date: Fjildlab DEMO-dag

Geplaatst op 3 november 2022
Graag nodigen wij u uit voor de Fjildlab DEMO bijeenkomst op dinsdag 22 november 2022 van 13:00 tot 16:00 uur. Deze middag is bedoeld om bestaande Fjildlab projecten een podium te bieden en in gesprek te gaan over nieuwe projectideeën...

Ondertekening Actieplan: Landbouw als leverancier van waardevolle diensten

Geplaatst op 16 juni 2022
De landbouwsector kan in het realiseren van de maatschappelijke opgaven een belangrijke bijdrage leveren als leverancier van waardevolle diensten. Dit jaar starten de agrarische collectieven, de provincie Fryslân en Hogeschool van Hall Larenstein een eerste stap op weg naar een...

Agrarische ondernemers gezocht voor innovatieprojecten

Geplaatst op 18 januari 2022
Eind 2021 zijn ondernemers en leden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Agrarisch Collectief Waadrâne benaderd met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in deelname aan één van de innovatieve projecten die binnen het Fjildlab van start gaan. De projectvoorstellen...

Werkbezoek Color Circle in Roemenië

Geplaatst op 28 oktober 2021
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is namens het Fjildlab op bezoek geweest bij de projectpartners van het project Color Circle in Roemenië. In Roemenië is belangstelling voor Fjildlab omdat men voor de verdere ontwikkeling van regio`s denkt aan de opzet van living...

Vervolgsessies Fjildlab kennistafels

Geplaatst op 1 september 2021
In september organiseert Fjildlab een aantal digitale vervolgsessies van de Fjildlab kennistafels. De kennistafels zijn bedoeld om projecten voor de regio te genereren op verschillende thema’s. Er zijn al veel ideeën ingebracht tijdens de vorige sessies. Vanuit de kennistafels wordt gekeken...

Project Zoet op Zout formeel van start: Handelingsperspectief voor agrariërs Waddenkust

Geplaatst op 6 juli 2021
De landbouwsector langs de Waddenkust handelingsperspectieven geven om de effecten van verzilting en klimaatverandering op te vangen. Dát is de doelstelling van Zoet op Zout. Het project ging dinsdag 6 juli formeel van start bij Proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl. De...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2023 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie