Circulaire economie: landbouwregio’s in Europa willen leren van Noordoost Friesland’

Geplaatst op: 6 februari 2020

De overgang naar een circulaire economie, waarin afval niet bestaat en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden, vergt lokaal maatwerk. Vijf Europese regio’s zijn daarom het project Color Circle begonnen waarin zij van elkaar willen leren hoe tot duurzame oplossingen te komen en daarbij een voorbeeld te zijn voor andere regio’s. Noordoost-Friesland is met Fjildlab zo’n voorbeeld.

Een van de voornaamste doelstellingen van de Europese Unie is te komen tot een sterkere en meer circulaire economie. Met name in landelijke gebieden met eigen unieke natuurlijke, culturele of menselijke hulpbronnen leidt dit vaak tot grote uitdagingen en is maatwerk vereist. Noordoost Friesland is zo’n unieke regio waar onder de naam Fjildlab wordt gewerkt aan het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector. De aanpak van Fjildlab is een open structuur, waarbij agrarische collectieven, mkb-bedrijven, lokale overheden en kennisinstellingen met elkaar werken aan oplossingen. Nieuwe verdienmodellen kunnen als voorbeeld dienen voor andere regio’s in Europa.

Internationale bijeenkomst voorbeeldregio’s
Partners uit de vijf Europese voorbeeldregio’s en een delegatie vanuit Brussel (projectdeelnemers en regiobestuurders) kwamen op 4 en 5 februari a.s. in Friesland samen voor een ‘international learning event over circulaire economie’, georganiseerd op Van Hall Larenstein.

Color Circle
 Van Hall Larenstein heeft namens Fjildlab een Interreg Europe project toegekend gekregen getiteld Color Circle. Dit is samen met kennisinstellingen en regio’s in Frankrijk, Spanje, Roemenië en Tsjechië die werken aan lokale circulaire economie. Elk van de deelnemende regio’s heeft zijn eigen unieke kenmerken en aanpak voor het realiseren van lokale circulaire economie. In Color Circle willen de deelnemende regio’s van elkaar leren wat de beste aanpak is en andere EU regio’s ondersteunen en inspireren. Om de doelen te bereiken zal Van Hall Larenstein o.a. een interregionaal leer- en kennisproces in gang zetten waarbij de opgedane kennis en ervaringen uit Fjildlab worden gedeeld.

Agrarische ondernemers gezocht voor innovatieprojecten

Geplaatst op 18 januari 2022
Eind 2021 zijn ondernemers en leden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Agrarisch Collectief Waadrâne benaderd met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in deelname aan één van de innovatieve projecten die binnen het Fjildlab van start gaan. De projectvoorstellen...

Werkbezoek Color Circle in Roemenië

Geplaatst op 28 oktober 2021
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is namens het Fjildlab op bezoek geweest bij de projectpartners van het project Color Circle in Roemenië. In Roemenië is belangstelling voor Fjildlab omdat men voor de verdere ontwikkeling van regio`s denkt aan de opzet van living...

Vervolgsessies Fjildlab kennistafels

Geplaatst op 1 september 2021
In september organiseert Fjildlab een aantal digitale vervolgsessies van de Fjildlab kennistafels. De kennistafels zijn bedoeld om projecten voor de regio te genereren op verschillende thema’s. Er zijn al veel ideeën ingebracht tijdens de vorige sessies. Vanuit de kennistafels wordt gekeken...

Project Zoet op Zout formeel van start: Handelingsperspectief voor agrariërs Waddenkust

Geplaatst op 6 juli 2021
De landbouwsector langs de Waddenkust handelingsperspectieven geven om de effecten van verzilting en klimaatverandering op te vangen. Dát is de doelstelling van Zoet op Zout. Het project ging dinsdag 6 juli formeel van start bij Proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl. De...

15 en 16 juni internationaal leer-evenement circulaire economie

Geplaatst op 10 juni 2021
Wilt u meer weten over de transitie naar een circulaire economie? Volg dan het leer-evenement dat vanuit het EU-project op 15 en 16 juni online plaatsvindt (voertaal Engels). Het programma bestaat uit tweemaal 3 uur kennisuitwisseling op 2 opeenvolgende dagen, van...

Kennistafels Fjildlab in actie!

Geplaatst op 1 april 2021
In februari en maart 2021 zijn de kennistafels van het Fjildlab bijeengekomen om bestaande- en nieuwe projectideeën uit te werken zodat die kunnen worden ingediend bij de subsidieregeling Versnellingsagenda (Regiodeal Noordoost-Fryslân). Uitgangspunt is om ideeën bottom-up (vanuit de praktijk) uit...

Vertrek Durk Durksz bij Fjildlab

Geplaatst op 16 maart 2021
Durk Durksz heeft per 1 februari 2021 zijn taken als programmamanager Fjildlab én businesscasemanager Economische en Ecologische verbetering landbouw bij Qop neergelegd. Hij gaat, naast zijn werk als onderzoeker en bedrijfsbegeleider Veehouderij bij Wageningen Universiteit, voor de boeren in Idzegea...

Online informatiebijeenkomst goed bekeken

Geplaatst op 28 januari 2021
Dinsdag 19 januari jl. was er een online informatiebijeenkomst voor betrokkenen en geïnteresseerden (opname onderaan de tekst). Hieraan namen bijna 100 mensen deel. Na een introductie van Albert van der Ploeg, voorzitter stichting Fjildlab, vertelde Durk Durksz, programmamanager kort de...

Projecten voor verduurzamen voedselproductie Noordoost-Fryslân van start

Geplaatst op 19 januari 2021
De producenten van voedsel concurreren vaak om de laagste prijs waardoor er weinig marge is. Hierdoor blijven kansen om het productiesysteem te verduurzamen en de biodiversiteit te verbeteren achter. Daarnaast wordt er veel voedsel verspild. Om dit te verbeteren zijn...

Startbudget voor De Wichterij: kennisplatform Wâldprûm de Wichter

Geplaatst op 16 december 2020
De Wichter is een pruimensoort die vanouds in de Friese wouden voorkomt. Voor het opzetten van een duurzaam kennisplatform voor het behouden van de kennis over de Wichter is begin december vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda een bedrag van 5.000 euro...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2022 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie