Circulaire economie: landbouwregio’s in Europa willen leren van Noordoost Friesland’

Geplaatst op: 6 februari 2020

De overgang naar een circulaire economie, waarin afval niet bestaat en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden, vergt lokaal maatwerk. Vijf Europese regio’s zijn daarom het project Color Circle begonnen waarin zij van elkaar willen leren hoe tot duurzame oplossingen te komen en daarbij een voorbeeld te zijn voor andere regio’s. Noordoost-Friesland is met Fjildlab zo’n voorbeeld.

Een van de voornaamste doelstellingen van de Europese Unie is te komen tot een sterkere en meer circulaire economie. Met name in landelijke gebieden met eigen unieke natuurlijke, culturele of menselijke hulpbronnen leidt dit vaak tot grote uitdagingen en is maatwerk vereist. Noordoost Friesland is zo’n unieke regio waar onder de naam Fjildlab wordt gewerkt aan het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector. De aanpak van Fjildlab is een open structuur, waarbij agrarische collectieven, mkb-bedrijven, lokale overheden en kennisinstellingen met elkaar werken aan oplossingen. Nieuwe verdienmodellen kunnen als voorbeeld dienen voor andere regio’s in Europa.

Internationale bijeenkomst voorbeeldregio’s
Partners uit de vijf Europese voorbeeldregio’s en een delegatie vanuit Brussel (projectdeelnemers en regiobestuurders) kwamen op 4 en 5 februari a.s. in Friesland samen voor een ‘international learning event over circulaire economie’, georganiseerd op Van Hall Larenstein.

Color Circle
 Van Hall Larenstein heeft namens Fjildlab een Interreg Europe project toegekend gekregen getiteld Color Circle. Dit is samen met kennisinstellingen en regio’s in Frankrijk, Spanje, Roemenië en Tsjechië die werken aan lokale circulaire economie. Elk van de deelnemende regio’s heeft zijn eigen unieke kenmerken en aanpak voor het realiseren van lokale circulaire economie. In Color Circle willen de deelnemende regio’s van elkaar leren wat de beste aanpak is en andere EU regio’s ondersteunen en inspireren. Om de doelen te bereiken zal Van Hall Larenstein o.a. een interregionaal leer- en kennisproces in gang zetten waarbij de opgedane kennis en ervaringen uit Fjildlab worden gedeeld.

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 17 mei 2024
Fjildlab organiseert op vrijdag 31 mei aanstaande een Fjildlab ‘Startups’ dag om ideeën op het gebied van landbouw en voeding verder te kunnen brengen. Het betreft een besloten bijeenkomst waarbij we verschillende ingestuurde ideeën verder willen helpen. Het belooft een...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

Geplaatst op 24 april 2024
In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit op en draagt dit ook bij aan de biodiversiteit van het omringende coulisselandschap? Om dit te onderzoeken worden er metingen...

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 22 april 2024
Ben jij een agrariër of bewoner uit Noordoost Fryslân, die met korte ketens en voeding aan de slag wil? Dan zijn we op zoek naar jou! Geert Lindenhols (Geertsbest.nl) en Arend Jan Pothof (Distrivers.nl) geven een inkijk in hun ondernemingen...

Fjildlab lanceert prijsvraag toekomstgerichte landbouw op Hogeschool Van Hall Larenstein

Geplaatst op 2 april 2024
Fjildlab is op zoek naar ideeën die een bijdrage leveren aan de kringloopeconomie en een duurzame landbouwsector. Hiervoor wordt onderzoek uitgevoerd en worden proefvelden ingericht waar nieuwe gewassen of bemestingsmethoden worden getest. Ook worden partijen samengebracht om de voedselketen te...

Uitnodiging 9 april 2024: Bijeenkomst (productief/extensief) Kruidenrijk Grasland

Geplaatst op 4 april 2024
Kruidenrijk grasland is een hot item. Er kan vanuit verschillende invalshoeken naar kruidenrijk grasland worden gekeken. Vanuit economisch perspectief is bodemverbetering door diepe beworteling, betere droogte-resistentie én om meer eiwit van eigen land te kunnen halen interessant. Hiervoor kunnen productieve...

Ik Wol Wol: op weg naar kwaliteitskeurmerk

Geplaatst op 28 maart 2024
In het Friese Easternijtsjerk (Oosternijkerk) bevindt zich de wolspinnerij Wad’n Wolletje van Tineke van der Zweep. Dit is de plek waar schapenwol weer een tweede leven krijgt. Bijzonder aan de wol is dat het een echt streekproduct is. Met een...

Geslaagde FjildLab kennisdag: Bodem en Samenwerking

Geplaatst op 19 maart 2024
Interessante discussies en inhoudelijke vragen kenmerkten de FjildLab kennisdag met als onderwerp ‘bodem en samenwerking’. Een aantal boeren, die bezig zijn met kringlooplandbouw, gaven een presentatie. Vaste en vloeibare mest van elkaar scheiden en daarmee de kwaliteit van bemesten verbeteren...

Fjildlab Kennisdag ‘Bodem en samenwerking’

Geplaatst op 28 februari 2024
Op dinsdag 19 maart 2024 organiseert Fjildlab een kennisdag van 10.00 tot 15:30 uur rondom het thema Bodem. Een interessante bijeenkomst voor akkerbouwers en veehouders die meer uit de bodem wil halen. Diverse experts van Hogeschool Van hall Larenstein en...

Fjildlab Nieuwsbrief februari

Geplaatst op 9 februari 2024
In deze editie lees je over het project De vliegende Schouwers en over ervaringen met nieuwe gewassen in de akkerbouw. Ook doet voorzitter Albert van der Ploeg nogmaals de oproep om mooie ideeën voor een duurzame landbouw in te dienen....

Wisselend succes met nieuwe gewassen akkerbouw

Geplaatst op 7 februari 2024
Dankzij een vergoeding vanuit Fjildlab konden afgelopen jaar vier akkerbouwers in Noordoost-Fryslân nieuwe gewassen op hun akkers uitproberen om te zien hoe de teelt werkt en wat het aan producten oplevert. Zo werd er geëxperimenteerd met erwten, veldbonen, zonnekroon en...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie