Geld beschikbaar voor goed bedrijfsidee natuurinclusieve landbouw in Noordoost-Fryslân

Geplaatst op: 24 november 2023

Agrariërs die mee willen helpen om landbouw in de regio Noordoost-Fryslân op nummer één te houden, worden uitgenodigd met hun bedrijfsidee voor een natuurinclusieve landbouw met Fjildlab mee te doen. Agrariërs in Noordoost-Fryslân die met hun bedrijf een stap willen maken en een goed idee in de praktijk willen testen, kennis willen delen of willen samenwerken met andere sectoren kunnen vanuit Fjildlab ondersteuning en budget krijgen. 

Inmiddels zijn via Fjildlab tientallen projecten gestart en zijn kansrijke ideeën uitgewerkt en in de praktijk getest. Dit heeft al veel nieuwe kennis over bijvoorbeeld biodiversiteit, Bokashi, lokale, nieuwe gewassen en zeeslib op land opgeleverd. Een mooi resultaat.

In een video roept Albert van der Ploeg, voorzitter Fjildlab, agrariërs op: “Der binne fêst folle mear ideeën. Dingen wer jim eltse dei tsjinoan rinne. Nim kontakt mei ús op!”

Een van de enthousiaste Fjildlab-deelnemers is Balling van Kuiken van akkerbouwbedrijf Van Kuiken. Zij streven naar producten die regionaal en lokaal worden geteeld, verwerkt en geconsumeerd. Samen met andere akkerbouwers gingen zij aan de slag met nieuwe gewassen. Afgelopen seizoen verbouwden zij nieuwe erwt- en veldbonenrassen voor de consumentenmarkt: “De samenwerking binnen het Fjildlab met Hogeschool Van Hall Larenstein en Agrarisch Collectief Waadrâne helpt ons aan een goed netwerk waarin we onze ideeën verder kunnen ontwikkelen.“

Aanmelden
Tot en met 2025 kunnen nog veel meer ideeën tot projecten worden uitgewerkt en in de praktijk worden getest. Hiervoor is maximaal 25.000 euro subsidie per project vanuit de Versnellingsagenda beschikbaar en maximaal 65% van het totaalbudget van uren en middelen.

Wil je jouw bedrijf verduurzamen en kun je wat hulp en informatie gebruiken? Wil je samen met anderen aan de slag om ervaringen te delen? Neem dan vrijblijvend contact op met Fjildlab. Je kunt hiervoor het online formulier invullen. Auke Age de Jong van Fjildlab neemt contact op. Je kunt ook contact opnemen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden of Agrarisch Collectief Waadrâne.

Fjildlab Nieuwsbrief februari

Geplaatst op 9 februari 2024
In deze editie lees je over het project De vliegende Schouwers en over ervaringen met nieuwe gewassen in de akkerbouw. Ook doet voorzitter Albert van der Ploeg nogmaals de oproep om mooie ideeën voor een duurzame landbouw in te dienen....

Wisselend succes met nieuwe gewassen akkerbouw

Geplaatst op 7 februari 2024
Dankzij een vergoeding vanuit Fjildlab konden afgelopen jaar vier akkerbouwers in Noordoost-Fryslân nieuwe gewassen op hun akkers uitproberen om te zien hoe de teelt werkt en wat het aan producten oplevert. Zo werd er geëxperimenteerd met erwten, veldbonen, zonnekroon en...

De Wichterij: Tradities, onderzoek en verbinding

Geplaatst op 7 februari 2024
In 2020 startte Lotte Daalman met haar vriend met het project De Wichterij. Hierin staat de oude pruim van de Friese Wouden centraal. Met een bijdrage van de Versnellingsagenda legden ze een boomgaard aan, maakte een aantrekkelijke website waar ze...

De vliegende schouwers: een mooie kans voor landschapsbeheer

Geplaatst op 24 januari 2024
Verkeersschoolhouder Nico Lykelema kon in coronatijd niet met zijn leerlingen rijden en wilde wel wat doen. Zo ontstond het idee voor een nieuw bedrijf dat hij samen met zijn zoon Niek startte: Lykelema Online in Burgum. Zij voerden binnen het...

Oproep in magazine Ondernemend Netwerk NO

Geplaatst op 20 december 2023
"Innovatieve ideeën en plannen zijn welkom. Je hoeft er geen ingewikkelde documenten voor in te vullen". Doel van Fjildlab is het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in de regio. "Wij kunnen mensen met projectideeën helpen bij...

Kruiden tussen de Coulissen: meetlocaties gezocht!

Geplaatst op 8 december 2023
Binnen het project Kruiden tussen de Coulissen onderzoekt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, samen met onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga en Hogeschool Van Hall Larenstein, welke effecten ingezaaid kruidenrijk grasland heeft op de biodiversiteit en wat de voordelen zijn voor de...

Fjildlab Nieuwsbrief december

Geplaatst op 7 december 2023
Vanaf vandaag verschijnt onze nieuwsbrief in een nieuw jasje. In deze editie de oproep voor mooie ideeën voor een duurzame landbouw. Er is nog altijd geld binnen de regiodeal beschikbaar om ideeën uit te werken en te testen! Vanuit Fjildlab...

In sûne Waadrâne foar moarn

Geplaatst op 6 december 2023
Een van de Fjildlab-projecten richt zich op het vergroten van de bewustwording van natuurinclusieve landbouw in de regio Noordoost-Fryslân. Binnen het project ‘In sûne Waadrâne foar moarn’ organiseerden Stichting Twirre en Agrarisch Collectief Waadrâne het afgelopen jaar zes Tour de...

Gebiedsfonds FPLG kansrijk voor ecosysteemdiensten en maatschappelijke opgave

Geplaatst op 5 november 2023
Dat is één van de conclusies die getrokken is op de Fjildlab kennisdag die 1 november is gehouden in Rinsumageest. Op deze bijeenkomst is ingegaan op het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) en projecten waarvan de uitkomsten bij kunnen dragen...

Gezocht: Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil

Geplaatst op 16 januari 2023
Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil die nieuwe methoden willen proberen om de bodemweerbaarheid en de bodemdiversiteit te verbeteren! Laat ons weten waarmee je wilt experimenteren! Wil je de bodem op je bedrijf verbeteren en denk je na over...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie