Geld beschikbaar voor goed bedrijfsidee natuurinclusieve landbouw in Noordoost-Fryslân

Geplaatst op: 24 november 2023

Agrariërs die mee willen helpen om landbouw in de regio Noordoost-Fryslân op nummer één te houden, worden uitgenodigd met hun bedrijfsidee voor een natuurinclusieve landbouw met Fjildlab mee te doen. Agrariërs in Noordoost-Fryslân die met hun bedrijf een stap willen maken en een goed idee in de praktijk willen testen, kennis willen delen of willen samenwerken met andere sectoren kunnen vanuit Fjildlab ondersteuning en budget krijgen. 

Inmiddels zijn via Fjildlab tientallen projecten gestart en zijn kansrijke ideeën uitgewerkt en in de praktijk getest. Dit heeft al veel nieuwe kennis over bijvoorbeeld biodiversiteit, Bokashi, lokale, nieuwe gewassen en zeeslib op land opgeleverd. Een mooi resultaat.

In een video roept Albert van der Ploeg, voorzitter Fjildlab, agrariërs op: “Der binne fêst folle mear ideeën. Dingen wer jim eltse dei tsjinoan rinne. Nim kontakt mei ús op!”

Een van de enthousiaste Fjildlab-deelnemers is Balling van Kuiken van akkerbouwbedrijf Van Kuiken. Zij streven naar producten die regionaal en lokaal worden geteeld, verwerkt en geconsumeerd. Samen met andere akkerbouwers gingen zij aan de slag met nieuwe gewassen. Afgelopen seizoen verbouwden zij nieuwe erwt- en veldbonenrassen voor de consumentenmarkt: “De samenwerking binnen het Fjildlab met Hogeschool Van Hall Larenstein en Agrarisch Collectief Waadrâne helpt ons aan een goed netwerk waarin we onze ideeën verder kunnen ontwikkelen.“

Aanmelden
Tot en met 2025 kunnen nog veel meer ideeën tot projecten worden uitgewerkt en in de praktijk worden getest. Hiervoor is maximaal 25.000 euro subsidie per project vanuit de Versnellingsagenda beschikbaar en maximaal 65% van het totaalbudget van uren en middelen.

Wil je jouw bedrijf verduurzamen en kun je wat hulp en informatie gebruiken? Wil je samen met anderen aan de slag om ervaringen te delen? Neem dan vrijblijvend contact op met Fjildlab. Je kunt hiervoor het online formulier invullen. Auke Age de Jong van Fjildlab neemt contact op. Je kunt ook contact opnemen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden of Agrarisch Collectief Waadrâne.

Terugblik bijeenkomst Samenwerking Akkerbouw en Melkveehouderij

Geplaatst op 13 juni 2024
Op 28 mei jl. organiseerde Fjildlab samen met Ynbusiness, ANNO (Agenda Netwerk Noordoost) en Hogeschool Van Hall Larenstein en Ecolana een bijeenkomst bij akkerbouwbedrijf Van der Bos in Holwert over samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders. Er waren ruim dertig belangstellenden....

Kruiden tussen de coulissen: Resultaat eerste metingen kruidenrijk grasland in elzensingels en houtwallen

Geplaatst op 13 juni 2024
In het project Kruiden tussen de Coulissen onderzoekt vereniging Noardlike Fryske Wâlden samen met vele partners wat de waarde is voor de boven- en ondergrondse biodiversiteit van kruidenrijk grasland dat tussen de singels en de wallen is ingezaaid. Bovendien willen...

Bokashi, slimme inzet van groene reststromen

Geplaatst op 11 juni 2024
Binnen Fjildlab wordt onderzocht wat de toepassing van bokashi op grasland en maisland voor effect heeft op onder andere het bodemleven, bodemchemie, gewasopbrengst en gewaskwaliteit. Afgelopen dinsdag presenteerden de onderzoekers een blauwdruk dat als basis kan dienen voor een groenstation...

Even voorstellen… Martijn van der Heide: Lector Biodiversiteit in het Landelijk Gebied

Geplaatst op 13 juni 2024
Martijn is 1 maart jl. gestart als lector bij Van Hall Larenstein met het thema biodiversiteit in het landelijk gebied. Na ruim drie maanden in dienst te zijn, deelt hij zijn eerste ervaringen en ook zijn toekomstplannen. Voorheen werkte hij...

Werk maken van Vlas: terug in de regio: interview Pyt Sipma

Geplaatst op 1 juni 2024
Binnen Fjildlab werken we aan verschillende projecten voor een toekomstgerichte landbouw. Voordat een project succesvol is gaat daar een poos van experimenteren en proberen aan vooraf. Iemand die daar meer over kan vertellen is Pyt Sipma. In Engwierum heeft hij...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Geplaatst op 25 april 2024
Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk kwam te staan. Dit had gewasschade en verdroging van natuur tot gevolg. De afgelopen zes jaar boekten tientallen Friese agrariërs...

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 17 mei 2024
Fjildlab organiseert op vrijdag 31 mei aanstaande een Fjildlab ‘Startups’ dag om ideeën op het gebied van landbouw en voeding verder te kunnen brengen. Het betreft een besloten bijeenkomst waarbij we verschillende ingestuurde ideeën verder willen helpen. Het belooft een...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

Geplaatst op 24 april 2024
In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit op en draagt dit ook bij aan de biodiversiteit van het omringende coulisselandschap? Om dit te onderzoeken worden er metingen...

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 22 april 2024
Ben jij een agrariër of bewoner uit Noordoost Fryslân, die met korte ketens en voeding aan de slag wil? Dan zijn we op zoek naar jou! Geert Lindenhols (Geertsbest.nl) en Arend Jan Pothof (Distrivers.nl) geven een inkijk in hun ondernemingen...

Fjildlab lanceert prijsvraag toekomstgerichte landbouw op Hogeschool Van Hall Larenstein

Geplaatst op 2 april 2024
Fjildlab is op zoek naar ideeën die een bijdrage leveren aan de kringloopeconomie en een duurzame landbouwsector. Hiervoor wordt onderzoek uitgevoerd en worden proefvelden ingericht waar nieuwe gewassen of bemestingsmethoden worden getest. Ook worden partijen samengebracht om de voedselketen te...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie