Ik Wol Wol: op weg naar kwaliteitskeurmerk

Geplaatst op: 28 maart 2024

In het Friese Easternijtsjerk (Oosternijkerk) bevindt zich de wolspinnerij Wad’n Wolletje van Tineke van der Zweep. Dit is de plek waar schapenwol weer een tweede leven krijgt. Bijzonder aan de wol is dat het een echt streekproduct is. Met een subsidie vanuit de Versnellingsagenda wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de schapenwol. Tineke: ‘het doel hiervan is een kwaliteitskeurmerk voor onze wol te krijgen. We willen dat wol weer gewaardeerd wordt en dat de boer daar een eerlijke prijs voor kan krijgen.’

Het spinnenwiel is een mechaniek om van wol draad te spinnen. Tineke was er al een poos hobbymatig mee bezig, maar zo’n zes jaar geleden ging ze er helemaal voor. ‘Via familie wist ik dat er in Roemenië een machine te koop stond, deze heb ik gekocht en binnen vijf maanden was alles geregeld voor de wolspinnerij.’  Zo rond de jaren ‘80 van de vorige eeuw verdwenen in Nederland de laatste wolspinnerijen. Zonde vindt Tineke: ‘De kennis is daarmee verloren gegaan, dat moet weer terugkomen. Met goede kwaliteit wol en de juiste kennis om te spinnen kan je er prachtige, bruikbare producten van maken zoals dekens, mutsen en beenwarmers. Binnen drie seconden voel je de warmte al op je huid.’’ De wol wordt op een ambachtelijk en ouderwetse manier gemaakt. Bij het kleuren van de wol laat Tineke zich inspireren door de schelpen die ze op de Wadden vindt. ‘Hiermee is de wol heel natuurlijk en streekgebonden. Ik merk dat mensen niet alleen het product mooi vinden, maar ook het verhaal erachter.

Kwaliteit onderzoeken
Jaarlijks brengen schapen in Nederland zo’n twee miljoen kilo wol op. Een groot deel hiervan komt uit Fryslân. En daar gebeurt in de regio nu helemaal niets mee. Tineke wil de wol redden en lokaal benutten. Wanneer voorzitter van Agrarisch Collectief Waadrâne Hans Kroodsma langskomt en vertelt over de mogelijkheden voor subsidie via de Versnellingsagenda, is Tineke enthousiast. Er wordt een onderzoek op touw gezet. Met als doel het regionaal product, wol uit het waddengebied, te herintroduceren. Op dit moment is er een samenwerking met vijf schapenhouders en verschillende veeartsen en universiteiten. De betrokken schapenhouderijen bevinden zich binnen tien kilometer van de spinnerij en er zit één op Schiermonnikoog. Ze zijn divers: biologisch en gangbaar, op kleigrond en op zandgrond, scheren voor het lammeren en erna. In het onderzoek wordt bijgehouden wat het effect op de wol is en hoe de kwaliteit tot stand komt. Er zijn veel factoren die invloed hebben, zo wordt ook gekeken naar de gezondheid van het schaap. Tineke: ‘Momenteel loopt er een bloedonderzoek bij de schapen om te kijken naar mineralen. Alles wordt vastgelegd in rapporten om een bruikbaar product met kwaliteitskeurmerk te kunnen ontwikkelen.’

Goed idee? Fjildlab helpt graag
Vanuit Fjildlab ondersteunen we graag projecten als Ik Wol Wol om landbouw gerelateerde vraagstukken aan te pakken die leiden tot verdienmodellen waar de agrarische sector mee verder kan. Wil je binnen jouw bedrijf een stap maken en een goed idee in de praktijk testen, dan helpen wij je vanuit Fjildlab graag. We kunnen je in contact brengen met samenwerkingspartners of onderzoekers of helpen om het plan uit te werken tot een subsidieaanvraag bij de Versnellingsagenda. Kijk voor mogelijkheden op www.fjildlab.nl

Lees hier meer over het project

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 22 april 2024
Ben jij een agrariër of bewoner uit Noordoost Fryslân, die met korte ketens en voeding aan de slag wil? Dan zijn we op zoek naar jou! Geert Lindenhols (Geertsbest.nl) en Arend Jan Pothof (Distrivers.nl) geven een inkijk in hun ondernemingen...

Fjildlab lanceert prijsvraag toekomstgerichte landbouw op Hogeschool Van Hall Larenstein

Geplaatst op 2 april 2024
Fjildlab is op zoek naar ideeën die een bijdrage leveren aan de kringloopeconomie en een duurzame landbouwsector. Hiervoor wordt onderzoek uitgevoerd en worden proefvelden ingericht waar nieuwe gewassen of bemestingsmethoden worden getest. Ook worden partijen samengebracht om de voedselketen te...

Uitnodiging 9 april 2024: Bijeenkomst (productief/extensief) Kruidenrijk Grasland

Geplaatst op 4 april 2024
Kruidenrijk grasland is een hot item. Er kan vanuit verschillende invalshoeken naar kruidenrijk grasland worden gekeken. Vanuit economisch perspectief is bodemverbetering door diepe beworteling, betere droogte-resistentie én om meer eiwit van eigen land te kunnen halen interessant. Hiervoor kunnen productieve...

Geslaagde FjildLab kennisdag: Bodem en Samenwerking

Geplaatst op 19 maart 2024
Interessante discussies en inhoudelijke vragen kenmerkten de FjildLab kennisdag met als onderwerp ‘bodem en samenwerking’. Een aantal boeren, die bezig zijn met kringlooplandbouw, gaven een presentatie. Vaste en vloeibare mest van elkaar scheiden en daarmee de kwaliteit van bemesten verbeteren...

Fjildlab Kennisdag ‘Bodem en samenwerking’

Geplaatst op 28 februari 2024
Op dinsdag 19 maart 2024 organiseert Fjildlab een kennisdag van 10.00 tot 15:30 uur rondom het thema Bodem. Een interessante bijeenkomst voor akkerbouwers en veehouders die meer uit de bodem wil halen. Diverse experts van Hogeschool Van hall Larenstein en...

Fjildlab Nieuwsbrief februari

Geplaatst op 9 februari 2024
In deze editie lees je over het project De vliegende Schouwers en over ervaringen met nieuwe gewassen in de akkerbouw. Ook doet voorzitter Albert van der Ploeg nogmaals de oproep om mooie ideeën voor een duurzame landbouw in te dienen....

Wisselend succes met nieuwe gewassen akkerbouw

Geplaatst op 7 februari 2024
Dankzij een vergoeding vanuit Fjildlab konden afgelopen jaar vier akkerbouwers in Noordoost-Fryslân nieuwe gewassen op hun akkers uitproberen om te zien hoe de teelt werkt en wat het aan producten oplevert. Zo werd er geëxperimenteerd met erwten, veldbonen, zonnekroon en...

De Wichterij: Tradities, onderzoek en verbinding

Geplaatst op 7 februari 2024
In 2020 startte Lotte Daalman met haar vriend met het project De Wichterij. Hierin staat de oude pruim van de Friese Wouden centraal. Met een bijdrage van de Versnellingsagenda legden ze een boomgaard aan, maakte een aantrekkelijke website waar ze...

De vliegende schouwers: een mooie kans voor landschapsbeheer

Geplaatst op 24 januari 2024
Verkeersschoolhouder Nico Lykelema kon in coronatijd niet met zijn leerlingen rijden en wilde wel wat doen. Zo ontstond het idee voor een nieuw bedrijf dat hij samen met zijn zoon Niek startte: Lykelema Online in Burgum. Zij voerden binnen het...

Kruiden tussen de Coulissen: meetlocaties gezocht!

Geplaatst op 8 december 2023
Binnen het project Kruiden tussen de Coulissen onderzoekt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, samen met onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga en Hogeschool Van Hall Larenstein, welke effecten ingezaaid kruidenrijk grasland heeft op de biodiversiteit en wat de voordelen zijn voor de...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie