In sûne Waadrâne foar moarn

Geplaatst op: 6 december 2023

Een van de Fjildlab-projecten richt zich op het vergroten van de bewustwording van natuurinclusieve landbouw in de regio Noordoost-Fryslân. Binnen het project ‘In sûne Waadrâne foar moarn’ organiseerden Stichting Twirre en Agrarisch Collectief Waadrâne het afgelopen jaar zes Tour de Boer-avonden voor een breed publiek.

Ieder avond begon met een korte introductie op het bedrijf van de melkveehouder of akkerbouwer. Daarna ging de groep belangstellenden met trekker en wagen het land in, om in het veld het weidevogel- en akkervogelbeheer te beleven. Elke avond deden ongeveer dertig mensen aan de excursies over het akker- en weidevogelbeheer mee.

De avonden werden zeer gewaardeerd door de aanwezige belangstellenden. “Goh, dat wist ik hielendal net?” en “Jim boeren dogge goed wurk!” zijn reacties die regelmatig werden gehoord.

Weidevogelbeheer
Tijdens de eerste drie Tour de Boer-avonden stond het weidevogelbeheer centraal. De melkveehouders vertelden waarom zij aan weidevogelbeheer doen en hoe zij dit inpassen in hun bedrijfsvoering. Op één van de avonden gaf Simon Spriensma een demonstratie van de weidevogeldrone met warmtebeeldcamera. De warmtecamera op de drone laat het warmteverschil zien tussen het warme nest en de koudere omgeving. Zo kunnen nesten van weidevogels worden opgespoord én beschermd.

Akkervogelbeheer
De laatste drie Tour de Boer-avonden stonden in het teken van het akkervogelbeheer. De eerste avond demonstreerde de jagers van de WBE (Wildbeschermingseenheid) de weidevogeldrone. Zij gebruiken de camera voor het opsporen van andere zoogdieren zoals reeën en hazen. Zo blijven de nesten en zoogdieren gespaard tijdens het maaien van de eiwitstroken op de vogelakkers.
Tijdens de tweede avond vertelde Jelle Postma van SOVON, met beeld en geluid, alles over de akkervogels. Veel akkervogels laten zich niet zien maar hoor je wel!
De laatste avond stond in het teken van insecten. Ecoloog Bauke Koole vertelde dat insecten van groot belang voor het akkervogelbeheer. Zonder insecten ook geen akkervogels.

Fjildlab Nieuwsbrief februari

Geplaatst op 9 februari 2024
In deze editie lees je over het project De vliegende Schouwers en over ervaringen met nieuwe gewassen in de akkerbouw. Ook doet voorzitter Albert van der Ploeg nogmaals de oproep om mooie ideeën voor een duurzame landbouw in te dienen....

Wisselend succes met nieuwe gewassen akkerbouw

Geplaatst op 7 februari 2024
Dankzij een vergoeding vanuit Fjildlab konden afgelopen jaar vier akkerbouwers in Noordoost-Fryslân nieuwe gewassen op hun akkers uitproberen om te zien hoe de teelt werkt en wat het aan producten oplevert. Zo werd er geëxperimenteerd met erwten, veldbonen, zonnekroon en...

De Wichterij: Tradities, onderzoek en verbinding

Geplaatst op 7 februari 2024
In 2020 startte Lotte Daalman met haar vriend met het project De Wichterij. Hierin staat de oude pruim van de Friese Wouden centraal. Met een bijdrage van de Versnellingsagenda legden ze een boomgaard aan, maakte een aantrekkelijke website waar ze...

De vliegende schouwers: een mooie kans voor landschapsbeheer

Geplaatst op 24 januari 2024
Verkeersschoolhouder Nico Lykelema kon in coronatijd niet met zijn leerlingen rijden en wilde wel wat doen. Zo ontstond het idee voor een nieuw bedrijf dat hij samen met zijn zoon Niek startte: Lykelema Online in Burgum. Zij voerden binnen het...

Oproep in magazine Ondernemend Netwerk NO

Geplaatst op 20 december 2023
"Innovatieve ideeën en plannen zijn welkom. Je hoeft er geen ingewikkelde documenten voor in te vullen". Doel van Fjildlab is het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in de regio. "Wij kunnen mensen met projectideeën helpen bij...

Kruiden tussen de Coulissen: meetlocaties gezocht!

Geplaatst op 8 december 2023
Binnen het project Kruiden tussen de Coulissen onderzoekt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, samen met onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga en Hogeschool Van Hall Larenstein, welke effecten ingezaaid kruidenrijk grasland heeft op de biodiversiteit en wat de voordelen zijn voor de...

Fjildlab Nieuwsbrief december

Geplaatst op 7 december 2023
Vanaf vandaag verschijnt onze nieuwsbrief in een nieuw jasje. In deze editie de oproep voor mooie ideeën voor een duurzame landbouw. Er is nog altijd geld binnen de regiodeal beschikbaar om ideeën uit te werken en te testen! Vanuit Fjildlab...

Geld beschikbaar voor goed bedrijfsidee natuurinclusieve landbouw in Noordoost-Fryslân

Geplaatst op 24 november 2023
Agrariërs die mee willen helpen om landbouw in de regio Noordoost-Fryslân op nummer één te houden, worden uitgenodigd met hun bedrijfsidee voor een natuurinclusieve landbouw met Fjildlab mee te doen. Agrariërs in Noordoost-Fryslân die met hun bedrijf een stap willen...

Gebiedsfonds FPLG kansrijk voor ecosysteemdiensten en maatschappelijke opgave

Geplaatst op 5 november 2023
Dat is één van de conclusies die getrokken is op de Fjildlab kennisdag die 1 november is gehouden in Rinsumageest. Op deze bijeenkomst is ingegaan op het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) en projecten waarvan de uitkomsten bij kunnen dragen...

Gezocht: Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil

Geplaatst op 16 januari 2023
Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil die nieuwe methoden willen proberen om de bodemweerbaarheid en de bodemdiversiteit te verbeteren! Laat ons weten waarmee je wilt experimenteren! Wil je de bodem op je bedrijf verbeteren en denk je na over...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie