De vliegende schouwers: een mooie kans voor landschapsbeheer

Geplaatst op: 24 januari 2024

Verkeersschoolhouder Nico Lykelema kon in coronatijd niet met zijn leerlingen rijden en wilde wel wat doen. Zo ontstond het idee voor een nieuw bedrijf dat hij samen met zijn zoon Niek startte: Lykelema Online in Burgum. Zij voerden binnen het Fjildlab een bijzonder project uit waarin drone-opnames kansen bieden voor een toekomstbestendige landbouw en het verbeteren van het landschapsbeheer.

De mannen van Lykelema Online kwamen in contact met Albert van der Ploeg en Jelle Pilat van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Leden van deze vereniging beheren met onder andere het snoeien van elzensingels en houtwallen het landschap. Vrijwilligers van de vereniging voeren een schouw uit om te zien of dit beheer goed is uitgevoerd. Waar nodig geven zij de eigenaar tips zodat zij het beheer kunnen verbeteren. Voor het uitvoeren van de schouw lopen de schouwers langs kilometers houtwal en elzensingels en dat kost veel tijd. Vader en zoon Lykelema vroegen zich af of dit schouwen ook met een drone kan worden uitgevoerd. Ze kregen via Fjildlab de tip over de mogelijkheid om onderzoeksgeld aan te vragen bij De Versnellingsagenda. Met het toegekende budget konden zij hun plannen verder uitwerken.

Als eerste zijn ze met een aantal schouwers van de vereniging het land in gegaan om te zien wat het schouwen inhoudt. Zo kijken zij bijvoorbeeld of er vraatschade aan de bomen is en of de afrastering nog heel is. Ze kijken ook naar de dichtheid van een elzensingel of houtwal of dat er bomen ontbreken. ‘De schouwers moeten iedere keer heel het weiland door en dat is een hele bezigheid. Je kunt ook met een drone door het landschap vliegen. Dat gaat makkelijker” zegt een enthousiaste Nico Lykelema. Zo vlogen zij een aantal keer met een multi-spectrumcamera door het land. “Deze camera ziet ook goed de kleur van het landschap en kan dus bijv. ook zien of er percelen goed zijn bemest of als er stukken zijn overgeslagen. Je kunt er dus meer mee dan alleen het schouwen van de landschapselementen.’

Om de mogelijkheden van het schouwen met een drone verder te ontwikkelen heeft het duo verschillende scholen benaderd met de vraag om hen te helpen. Dit was niet meteen succesvol. Uiteindelijk kwamen ze in contact met NHL Stenden. Op dit moment lijkt het erop dat deze eerste onderzoeksfase in 2024 een mooi vervolg krijgt waarin zij gaan onderzoeken hoe met meervoudige intelligentie de schouw kan worden uitgevoerd. “Dit wordt een interessant traject dat naast het schouwen van het landschap ook kansen biedt voor het monitoren van bemestingsbeheerpakketten of het monitoren van biodiversiteit. We beginnen in onze eigen regio en kunnen dit straks misschien wel in heel het land gaan doen” aldus Nico. Vanuit Fjildlab blijven we hun ontdekkingstocht uiteraard volgen.

Samenwerking
Lykelema.online is een geregistreerd drone bedrijf en in bezit van Specific (STS) vergunning en is bevoegd om overal te mogen vliegen. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Vereniging Noardlike Fryske Wâlden binnen het Fjildlab met steun vanuit De Versnellingsagenda.

Foto’s: Lykelema Online

Terugblik bijeenkomst Samenwerking Akkerbouw en Melkveehouderij

Geplaatst op 13 juni 2024
Op 28 mei jl. organiseerde Fjildlab samen met Ynbusiness, ANNO (Agenda Netwerk Noordoost) en Hogeschool Van Hall Larenstein en Ecolana een bijeenkomst bij akkerbouwbedrijf Van der Bos in Holwert over samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders. Er waren ruim dertig belangstellenden....

Kruiden tussen de coulissen: Resultaat eerste metingen kruidenrijk grasland in elzensingels en houtwallen

Geplaatst op 13 juni 2024
In het project Kruiden tussen de Coulissen onderzoekt vereniging Noardlike Fryske Wâlden samen met vele partners wat de waarde is voor de boven- en ondergrondse biodiversiteit van kruidenrijk grasland dat tussen de singels en de wallen is ingezaaid. Bovendien willen...

Bokashi, slimme inzet van groene reststromen

Geplaatst op 11 juni 2024
Binnen Fjildlab wordt onderzocht wat de toepassing van bokashi op grasland en maisland voor effect heeft op onder andere het bodemleven, bodemchemie, gewasopbrengst en gewaskwaliteit. Afgelopen dinsdag presenteerden de onderzoekers een blauwdruk dat als basis kan dienen voor een groenstation...

Even voorstellen… Martijn van der Heide: Lector Biodiversiteit in het Landelijk Gebied

Geplaatst op 13 juni 2024
Martijn is 1 maart jl. gestart als lector bij Van Hall Larenstein met het thema biodiversiteit in het landelijk gebied. Na ruim drie maanden in dienst te zijn, deelt hij zijn eerste ervaringen en ook zijn toekomstplannen. Voorheen werkte hij...

Werk maken van Vlas: terug in de regio: interview Pyt Sipma

Geplaatst op 1 juni 2024
Binnen Fjildlab werken we aan verschillende projecten voor een toekomstgerichte landbouw. Voordat een project succesvol is gaat daar een poos van experimenteren en proberen aan vooraf. Iemand die daar meer over kan vertellen is Pyt Sipma. In Engwierum heeft hij...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Geplaatst op 25 april 2024
Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk kwam te staan. Dit had gewasschade en verdroging van natuur tot gevolg. De afgelopen zes jaar boekten tientallen Friese agrariërs...

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 17 mei 2024
Fjildlab organiseert op vrijdag 31 mei aanstaande een Fjildlab ‘Startups’ dag om ideeën op het gebied van landbouw en voeding verder te kunnen brengen. Het betreft een besloten bijeenkomst waarbij we verschillende ingestuurde ideeën verder willen helpen. Het belooft een...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

Geplaatst op 24 april 2024
In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit op en draagt dit ook bij aan de biodiversiteit van het omringende coulisselandschap? Om dit te onderzoeken worden er metingen...

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 22 april 2024
Ben jij een agrariër of bewoner uit Noordoost Fryslân, die met korte ketens en voeding aan de slag wil? Dan zijn we op zoek naar jou! Geert Lindenhols (Geertsbest.nl) en Arend Jan Pothof (Distrivers.nl) geven een inkijk in hun ondernemingen...

Fjildlab lanceert prijsvraag toekomstgerichte landbouw op Hogeschool Van Hall Larenstein

Geplaatst op 2 april 2024
Fjildlab is op zoek naar ideeën die een bijdrage leveren aan de kringloopeconomie en een duurzame landbouwsector. Hiervoor wordt onderzoek uitgevoerd en worden proefvelden ingericht waar nieuwe gewassen of bemestingsmethoden worden getest. Ook worden partijen samengebracht om de voedselketen te...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie