De vliegende schouwers: een mooie kans voor landschapsbeheer

Geplaatst op: 24 januari 2024

Verkeersschoolhouder Nico Lykelema kon in coronatijd niet met zijn leerlingen rijden en wilde wel wat doen. Zo ontstond het idee voor een nieuw bedrijf dat hij samen met zijn zoon Niek startte: Lykelema Online in Burgum. Zij voerden binnen het Fjildlab een bijzonder project uit waarin drone-opnames kansen bieden voor een toekomstbestendige landbouw en het verbeteren van het landschapsbeheer.

De mannen van Lykelema Online kwamen in contact met Albert van der Ploeg en Jelle Pilat van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Leden van deze vereniging beheren met onder andere het snoeien van elzensingels en houtwallen het landschap. Vrijwilligers van de vereniging voeren een schouw uit om te zien of dit beheer goed is uitgevoerd. Waar nodig geven zij de eigenaar tips zodat zij het beheer kunnen verbeteren. Voor het uitvoeren van de schouw lopen de schouwers langs kilometers houtwal en elzensingels en dat kost veel tijd. Vader en zoon Lykelema vroegen zich af of dit schouwen ook met een drone kan worden uitgevoerd. Ze kregen via Fjildlab de tip over de mogelijkheid om onderzoeksgeld aan te vragen bij De Versnellingsagenda. Met het toegekende budget konden zij hun plannen verder uitwerken.

Als eerste zijn ze met een aantal schouwers van de vereniging het land in gegaan om te zien wat het schouwen inhoudt. Zo kijken zij bijvoorbeeld of er vraatschade aan de bomen is en of de afrastering nog heel is. Ze kijken ook naar de dichtheid van een elzensingel of houtwal of dat er bomen ontbreken. ‘De schouwers moeten iedere keer heel het weiland door en dat is een hele bezigheid. Je kunt ook met een drone door het landschap vliegen. Dat gaat makkelijker” zegt een enthousiaste Nico Lykelema. Zo vlogen zij een aantal keer met een multi-spectrumcamera door het land. “Deze camera ziet ook goed de kleur van het landschap en kan dus bijv. ook zien of er percelen goed zijn bemest of als er stukken zijn overgeslagen. Je kunt er dus meer mee dan alleen het schouwen van de landschapselementen.’

Om de mogelijkheden van het schouwen met een drone verder te ontwikkelen heeft het duo verschillende scholen benaderd met de vraag om hen te helpen. Dit was niet meteen succesvol. Uiteindelijk kwamen ze in contact met NHL Stenden. Op dit moment lijkt het erop dat deze eerste onderzoeksfase in 2024 een mooi vervolg krijgt waarin zij gaan onderzoeken hoe met meervoudige intelligentie de schouw kan worden uitgevoerd. “Dit wordt een interessant traject dat naast het schouwen van het landschap ook kansen biedt voor het monitoren van bemestingsbeheerpakketten of het monitoren van biodiversiteit. We beginnen in onze eigen regio en kunnen dit straks misschien wel in heel het land gaan doen” aldus Nico. Vanuit Fjildlab blijven we hun ontdekkingstocht uiteraard volgen.

Samenwerking
Lykelema.online is een geregistreerd drone bedrijf en in bezit van Specific (STS) vergunning en is bevoegd om overal te mogen vliegen. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Vereniging Noardlike Fryske Wâlden binnen het Fjildlab met steun vanuit De Versnellingsagenda.

Foto’s: Lykelema Online

Fjildlab Nieuwsbrief februari

Geplaatst op 9 februari 2024
In deze editie lees je over het project De vliegende Schouwers en over ervaringen met nieuwe gewassen in de akkerbouw. Ook doet voorzitter Albert van der Ploeg nogmaals de oproep om mooie ideeën voor een duurzame landbouw in te dienen....

Wisselend succes met nieuwe gewassen akkerbouw

Geplaatst op 7 februari 2024
Dankzij een vergoeding vanuit Fjildlab konden afgelopen jaar vier akkerbouwers in Noordoost-Fryslân nieuwe gewassen op hun akkers uitproberen om te zien hoe de teelt werkt en wat het aan producten oplevert. Zo werd er geëxperimenteerd met erwten, veldbonen, zonnekroon en...

De Wichterij: Tradities, onderzoek en verbinding

Geplaatst op 7 februari 2024
In 2020 startte Lotte Daalman met haar vriend met het project De Wichterij. Hierin staat de oude pruim van de Friese Wouden centraal. Met een bijdrage van de Versnellingsagenda legden ze een boomgaard aan, maakte een aantrekkelijke website waar ze...

Oproep in magazine Ondernemend Netwerk NO

Geplaatst op 20 december 2023
"Innovatieve ideeën en plannen zijn welkom. Je hoeft er geen ingewikkelde documenten voor in te vullen". Doel van Fjildlab is het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in de regio. "Wij kunnen mensen met projectideeën helpen bij...

Kruiden tussen de Coulissen: meetlocaties gezocht!

Geplaatst op 8 december 2023
Binnen het project Kruiden tussen de Coulissen onderzoekt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, samen met onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga en Hogeschool Van Hall Larenstein, welke effecten ingezaaid kruidenrijk grasland heeft op de biodiversiteit en wat de voordelen zijn voor de...

Fjildlab Nieuwsbrief december

Geplaatst op 7 december 2023
Vanaf vandaag verschijnt onze nieuwsbrief in een nieuw jasje. In deze editie de oproep voor mooie ideeën voor een duurzame landbouw. Er is nog altijd geld binnen de regiodeal beschikbaar om ideeën uit te werken en te testen! Vanuit Fjildlab...

In sûne Waadrâne foar moarn

Geplaatst op 6 december 2023
Een van de Fjildlab-projecten richt zich op het vergroten van de bewustwording van natuurinclusieve landbouw in de regio Noordoost-Fryslân. Binnen het project ‘In sûne Waadrâne foar moarn’ organiseerden Stichting Twirre en Agrarisch Collectief Waadrâne het afgelopen jaar zes Tour de...

Geld beschikbaar voor goed bedrijfsidee natuurinclusieve landbouw in Noordoost-Fryslân

Geplaatst op 24 november 2023
Agrariërs die mee willen helpen om landbouw in de regio Noordoost-Fryslân op nummer één te houden, worden uitgenodigd met hun bedrijfsidee voor een natuurinclusieve landbouw met Fjildlab mee te doen. Agrariërs in Noordoost-Fryslân die met hun bedrijf een stap willen...

Gebiedsfonds FPLG kansrijk voor ecosysteemdiensten en maatschappelijke opgave

Geplaatst op 5 november 2023
Dat is één van de conclusies die getrokken is op de Fjildlab kennisdag die 1 november is gehouden in Rinsumageest. Op deze bijeenkomst is ingegaan op het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) en projecten waarvan de uitkomsten bij kunnen dragen...

Gezocht: Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil

Geplaatst op 16 januari 2023
Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil die nieuwe methoden willen proberen om de bodemweerbaarheid en de bodemdiversiteit te verbeteren! Laat ons weten waarmee je wilt experimenteren! Wil je de bodem op je bedrijf verbeteren en denk je na over...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie