Online informatiebijeenkomst goed bekeken

Geplaatst op: 28 januari 2021

Dinsdag 19 januari jl. was er een online informatiebijeenkomst voor betrokkenen en geïnteresseerden (opname onderaan de tekst). Hieraan namen bijna 100 mensen deel. Na een introductie van Albert van der Ploeg, voorzitter stichting Fjildlab, vertelde Durk Durksz, programmamanager kort de stand van zaken van het programma. Nu de financiering vanuit de Regio Deal rond is, kunnen de kenniskringen weer verder met de uitwerking van de projecten. In februari staan de bijeenkomsten van de kenniskringen gepland, deze zijn te vinden in de agenda. De kenniskringen Mest en Voer zijn samengevoegd.

Herman van Vliet sprak over zijn ervaring binnen het project Friese aardappel als icoon en Emiel Elferink, lector hogeschool Van Hall Larenstein, liet zien wat de oogst van de kenniskringen tot nu toe is. Durk Durksz gaf aan per 1 februari a.s. zijn functie als programmamanager neer te leggen. Zodra er een opvolger is, wordt dit bekend gemaakt.

Geïnteresseerden die willen deelnemen aan de kenniskringen kunnen aangeven bij welke kenniskringen ze aan willen sluiten. Bij de kenniskringen worden ideeën ter tafel gelegd die vanuit verschillende deelnemende partijen zouden kunnen worden opgepakt. De lectoren die de kenniskringen begeleiden kunnen aangeven wat koppelkansen zijn en welke partijen voor een bepaald idee aan zouden moeten haken. Aanmelden kan via info@fjildlab.nl

De online informatiebijeenkomst is terug te zien in onderstaande video. De presentatie is hier te bekijken.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2021 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie