Fjildlab kennisavond: over de sprekers

Over Jacob van den Borne

De gebroeders Jan en Jacob van den Borne laten met hun 540 hectare grote akkerbouwbedrijf in het Brabantse Reusel zien hoe technologie, innovatie en een sterk zakelijk gevoel hebben geresulteerd in een goed resultaatgericht bedrijf (1). De aardappeltelers hebben een sterke focus op innovatie wat resulteert in voortdurend (her)beoordelen van werkzaamheden om zo het beste uit de landbouwonderneming te halen. Van den Borne streeft naar een duurzame teelt met precisie landbouwtechnieken. Met een speciale precisielandbouwcyclus wordt getracht het hele jaar door duurzaam te produceren.

Met een gemiddelde productie van 60 ton aardappelen per hectare per jaar levert Van den Borne een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse aardappelketen. De aardappelen worden geleverd aan Farm Frites. In 2017 is Van den Borne geselecteerd als McDonald’s Flagship Farm.

Omdat ze omringd zijn door veehouderijen hebben de Van Den Bornes toegang tot mest wat een mogelijkheid tot vermindering van kunstmest biedt. Sinds 2021 loopt er een pilot Renure (2) in de aardappelteelt bij Van den Borne. Het doel de pilot is het verminderen van kunstmestgebruik, verhogen van de opname van stikstof door de aardappelplanten, verlagen van uitspoeling van nutriënten, verlagen van de CO2-voetafdruk, de stikstofprestaties van de drijfmest verbeteren en tegelijkertijd methaan- en ammoniakemissies verminderen.

Gebroeders Van den Borne benadrukken de wilskracht om te investeren in duurzame landbouw. Door onderzoek en directe toepassing in de praktijk worden diverse innovatieve (teelt)technieken toegepast. Bij aardappelen is het belangrijk om naar de mogelijkheden te kijken om op termijn kunstmestvrij te telen en de uit- en afspoeling van nutriënten te voorkomen. Vorenstaande is belangrijk met het oog op de gestelde normen voor waterkwaliteit in de Kaderrichtlijn Water (KRW2027).

De samenwerking tussen veehouderij en akkerbouw wordt steeds belangrijker. Voor de veehouderij bijvoorbeeld om de derogatie het hoofd te bieden. Voor de akkerbouw om kunstmest gebruik te verminderen en in de toekomst voldoende opbrengsten te kunnen genereren.

Link voor meer informatie:
(1) https://www.vandenborneaardappelen.com/
(2) https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/04/24/mest-met-stikstof-verrijken-via-stroom

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie