Fjildlab kennisavond: over de sprekers

Over Joost Mulder

Samenwerken tussen veehouders en akkerbouwers staat al jaren in de belangstelling. In de basis levert het voor beide partijen voordeel op. De akkerbouwer kan aardappelen verbouwen en de veehouder kan zijn grasland vernieuwen, krachtvoervervangers laten telen en/of mest afzetten. De afloop van derogatie, eisen uit het nieuwe GLB en de behoefte om eigen eiwit te telen, bieden de komende jaren nog meer voordelen voor beide partijen.

Er bestaan vele argumenten die onderschrijven dat een intensievere samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers bijdraagt aan de verduurzaming van de landbouwsector als geheel. In de praktijk blijkt echter dat veehouders en akkerbouwers uit de eigen regio elkaar lastig weten te vinden. Anderzijds weten veehouders vaak niet dat akkerbouwers bepaalde eisen aan mest stellen. Dit kunnen eisen zijn op het gebied van een tijdige en voldoende beschikbaar zijn van de mest. Maar ook de kwaliteit en homogeniteit van mest zijn belangrijk voor akkerbouwers. Het digitale platform mestplein draagt kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Joost Mulder van Mulder Agro heeft een digitaal platform ontwikkelt waarbij regionale vraag en aanbod van mest en reststromen het speerpunt zijn. Denk hierbij aan regionale uitwisseling drijfmest tussen veehouderij en akkerbouw, maar op een later tijdstip ook biomassa reststromen, voer of restgewassen en landruil. Joost is samen met zijn vader Theo eigenaar van Mulder Agro. Mulder Agro is gevestigd in Kollumerzwaag Friesland. Het bedrijf bestaat uit een agrarische winkel en 2 loodsen waar goederen voor de landbouw in worden opgeslagen. Mulder Agro streeft naar een beter ‘bodem leven’. Mulder is ervan overtuigd dat een gezonder gewas, en daardoor ook een gezonder leven, begint bij een gezonde bodem.

Organische mest als kunstmest vervanger kan eveneens bijdragen aan een duurzame landbouw, kosten en de CO2-footprint verlagen. Maar ook voor een gezondere bodem en hoge opbrengsten is organische mest belangrijk. Renure voegt hier nog een dimensie aan toe waar voor zowel de veehouderij als akkerbouw kansen liggen. Wanneer de regionale vraag en aanbod van mest beter afgestemd wordt kan er een optimale samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers ontstaan.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie