Fjildlab kennisavond: over de sprekers

Over Mts. Van der Bos – Weidenaar

Akkerbouwbedrijf Mts. Van der Bos-Weidenaar heeft als kernactiviteit de pootgoedteelt, voornamelijk in het hoogste kwaliteitssegment. Het pootgoedareaal is ongeveer 64 hectare in een bouwplanrotatie van nu nog 1 op 3. De ambitie is om te extensiveren naar 1 op 4 rotatie.In 2016 is een nieuwe bewaarloods gerealiseerd, waarbij een optimale bewaring van pootgoed centraal heeft gestaan. Met behulp van de modernste technieken kan pootgoed bijna jaarrond onder vier verschillende bewaarregimes opgeslagen worden.

Bedrijfsgegevens: 168 ha totaal, waarvan 64 ha pootgoed, 37 ha suikerbieten, 32 ha gerst, 11 ha bonen, 10 ha haver en 14 ha weidevogelgrasland

Over Mts. van der bos, bedrijf in het samenwerkingsverband Ecolana

Gezond voedsel produceren staat bij EcoLaNa, een samenwerkingsverband bestaande uit twee akkerbouwbedrijven, een melkveebedrijf en een schapenhouderij, voorop, maar dat kan alleen met een gezonde bodem, waarbij oog is voor biodiversiteit en natuur. EcoLaNa staat niet voor niets voor Economisch en Ecologisch verantwoorde Landbouw en Natuur. Al sinds de oprichting in 2003 weten we dat we onze doelen alleen maar kunnen bereiken door samen te werken; door land, machines, kennis en arbeid uit te wisselen.

De samenwerking heeft ons gebracht tot waar we nu staan. Door onze bedrijven met elkaar te verbinden, hebben we kringlopen weten te sluiten. We voorzien in eigen verwerking, eigen veevoer, eigen bemesting en een eigen energievoorziening. Door samenwerking hebben we het gemengde bedrijf van vroeger met de daarbij horende kringlopen in een moderne samenwerkingsvorm teruggebracht, dat bijdraagt aan de biodiversiteit en natuur, maar ook aan de portemonnee. Voor ons is het duidelijk: door samen te werken kom je verder.

Meer informatie

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie