Uitnodiging 9 april 2024: Bijeenkomst (productief/extensief) Kruidenrijk Grasland

Geplaatst op: 4 april 2024

Kruidenrijk grasland is een hot item. Er kan vanuit verschillende invalshoeken naar kruidenrijk grasland worden gekeken. Vanuit economisch perspectief is bodemverbetering door diepe beworteling, betere droogte-resistentie én om meer eiwit van eigen land te kunnen halen interessant. Hiervoor kunnen productieve kruidenrijke mengsels worden ingezaaid. Voor de biodiversiteit is extensief kruidenrijk grasland interessant en kan productief kruidenrijk grasland mogelijk ook meerwaarde bieden. Tijdens deze bijeenkomst  gaan we op in op zowel productief als extensief kruidenrijk grasland.

Koeien en Kruiden
Anne Jansma geeft deze avond een toelichting. Hij is betrokken geweest bij het project Koeien en Kruiden. Hierin is de meerwaarde van kruidenrijk grasland op weidevogelbedrijven onderzocht. Daarnaast is Anne ook betrokken bij experimenten op de Dairy Campus waarbij de relatie tussen kruidenrijk grasland (mengels) en beheer wordt onderzocht.

Kruiden tussen de Coulissen
In het project Kruiden tussen de Coulissen zijn het afgelopen jaar metingen gedaan op productief ingezaaid kruidenrijk grasland in de Fryske Wâlden. De metingen zijn vergeleken met gangbare graslandpercelen en extensieve natuurpercelen. In de praktijkproef wordt ook de invloed van het productieve kruidenrijke grasland op de omliggende landschapselementen bekeken. De opbrengsten zijn natuurlijk ook van belang voor het bedrijfsresultaat. Arjen Strijkstra en Ernst Oosterveld geven een toelichting op de metingen die het afgelopen jaar zijn gedaan. Het project Kruiden tussen de Coulissen loopt tot en met 2025. Als er na deze avond behoefte is om nog dieper op (productief) kruidenrijk grasland in te gaan dan kunnen we een volgende bijeenkomt organiseren of in een studiegroep er verder aandacht aan besteden.

Datum: Dinsdag 9 april
Tijd: 20:00 – 22:00 uur (zaal open: 19:45 uur)
Locatie: De Hege Stins, Torenlaan 12-14, 9261 VZ Eastermar
Meld je hier aan 


Programma

20:00 – Opening
20:10 – Presentatie Koeien en Kruiden
Ontwikkelingen extensief kruidenrijk grasland in het open weidevogellandschap, projectleider Anne Jansma (Hogeschool Van Hall Larenstein)
20:50 – Presentatie Kruiden tussen de Coulissen
De meerwaarde van productief kruidenrijk grasland in het coulisselandschap, Ernst Oosterveld (Altenburg en Wymenga) en Arjen Strijkstra (Hogeschool Van Hall Larenstein)
21:30 – Discussie / vragen
22:00 – Afronding / borrel

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 22 april 2024
Ben jij een agrariër of bewoner uit Noordoost Fryslân, die met korte ketens en voeding aan de slag wil? Dan zijn we op zoek naar jou! Geert Lindenhols (Geertsbest.nl) en Arend Jan Pothof (Distrivers.nl) geven een inkijk in hun ondernemingen...

Fjildlab lanceert prijsvraag toekomstgerichte landbouw op Hogeschool Van Hall Larenstein

Geplaatst op 2 april 2024
Fjildlab is op zoek naar ideeën die een bijdrage leveren aan de kringloopeconomie en een duurzame landbouwsector. Hiervoor wordt onderzoek uitgevoerd en worden proefvelden ingericht waar nieuwe gewassen of bemestingsmethoden worden getest. Ook worden partijen samengebracht om de voedselketen te...

Ik Wol Wol: op weg naar kwaliteitskeurmerk

Geplaatst op 28 maart 2024
In het Friese Easternijtsjerk (Oosternijkerk) bevindt zich de wolspinnerij Wad’n Wolletje van Tineke van der Zweep. Dit is de plek waar schapenwol weer een tweede leven krijgt. Bijzonder aan de wol is dat het een echt streekproduct is. Met een...

Geslaagde FjildLab kennisdag: Bodem en Samenwerking

Geplaatst op 19 maart 2024
Interessante discussies en inhoudelijke vragen kenmerkten de FjildLab kennisdag met als onderwerp ‘bodem en samenwerking’. Een aantal boeren, die bezig zijn met kringlooplandbouw, gaven een presentatie. Vaste en vloeibare mest van elkaar scheiden en daarmee de kwaliteit van bemesten verbeteren...

Fjildlab Kennisdag ‘Bodem en samenwerking’

Geplaatst op 28 februari 2024
Op dinsdag 19 maart 2024 organiseert Fjildlab een kennisdag van 10.00 tot 15:30 uur rondom het thema Bodem. Een interessante bijeenkomst voor akkerbouwers en veehouders die meer uit de bodem wil halen. Diverse experts van Hogeschool Van hall Larenstein en...

Fjildlab Nieuwsbrief februari

Geplaatst op 9 februari 2024
In deze editie lees je over het project De vliegende Schouwers en over ervaringen met nieuwe gewassen in de akkerbouw. Ook doet voorzitter Albert van der Ploeg nogmaals de oproep om mooie ideeën voor een duurzame landbouw in te dienen....

Wisselend succes met nieuwe gewassen akkerbouw

Geplaatst op 7 februari 2024
Dankzij een vergoeding vanuit Fjildlab konden afgelopen jaar vier akkerbouwers in Noordoost-Fryslân nieuwe gewassen op hun akkers uitproberen om te zien hoe de teelt werkt en wat het aan producten oplevert. Zo werd er geëxperimenteerd met erwten, veldbonen, zonnekroon en...

De Wichterij: Tradities, onderzoek en verbinding

Geplaatst op 7 februari 2024
In 2020 startte Lotte Daalman met haar vriend met het project De Wichterij. Hierin staat de oude pruim van de Friese Wouden centraal. Met een bijdrage van de Versnellingsagenda legden ze een boomgaard aan, maakte een aantrekkelijke website waar ze...

De vliegende schouwers: een mooie kans voor landschapsbeheer

Geplaatst op 24 januari 2024
Verkeersschoolhouder Nico Lykelema kon in coronatijd niet met zijn leerlingen rijden en wilde wel wat doen. Zo ontstond het idee voor een nieuw bedrijf dat hij samen met zijn zoon Niek startte: Lykelema Online in Burgum. Zij voerden binnen het...

Kruiden tussen de Coulissen: meetlocaties gezocht!

Geplaatst op 8 december 2023
Binnen het project Kruiden tussen de Coulissen onderzoekt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, samen met onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga en Hogeschool Van Hall Larenstein, welke effecten ingezaaid kruidenrijk grasland heeft op de biodiversiteit en wat de voordelen zijn voor de...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie