300.000 euro voor project Zoet op Zout 

Geplaatst op: 1 oktober 2020

Steeds vaker krijgt de landbouw langs de kust te maken met de gevolgen van verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van het project Zoet op Zout is kennisontwikkeling over het beheer van het zoete (grond)water en het verbeteren van de productieomstandigheden voor de agrarische sector in de Waddenregio in relatie tot verzilting, klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. De totale investering voor Zoet op Zout bedraagt de komende drie jaar ruim 3 miljoen euro. Met het onderzoek kunnen agrariërs, als individu of collectief, vervolgens maatregelingen toepassen om de effecten van verzilting en klimaatverandering op te vangen. De kennis die in dit project wordt opgedaan, zal breed worden gedeeld met boeren, onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers. Het project Zoet op Zout werkt in het kader van verzilting nauw samen met agrariërs uit de regio en bestaande initiatieven en organisaties, zoals Fjildlab.

Vernellingsagenda
Het bedrag is beschikbaar gesteld vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda. Via deze subsidieregeling wordt geld uit de Regio Deal Noordoost-Fryslân beschikbaar gesteld voor projecten die de economie stimuleren.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2020 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie